Informatiebijeenkomst rijksmonumenten

De gemeente Middelburg organiseert in samenwerking met Erfgoed Zeeland een informatiebijeenkomst over de financiële ondersteuning van eigenaren van rijksmonumenten.

De bijeenkomst is op donderdag 20 februari in ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland aan de Kousteensedijk in Middelburg.

Bij meer dan 100 aanmeldingen zal er ook een middagbijeenkomst zijn van 14.30 tot 16.30 uur, anders alleen ’s avonds van 19.30 tot 21.30 uur.

De financiële ondersteuning van eigenaren van rijksmonumenten is per 1 januari 2019 ingrijpend gewijzigd. De fiscale aftrek voor rijksmonumenten is komen te vervallen en hiervoor in de plaats is er een nieuwe subsidieregeling. Ook de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is aangepast. Het Nationaal Restauratiefonds heeft diverse nieuwe financiële producten op de markt gebracht.

Tijdens de informatiebijeenkomst geven Erfgoed Zeeland en de Monumentenwacht presentaties over de financiële mogelijkheden voor het in stand houden van uw monument.

Bent u eigenaar van een rijksmonument en wilt u meer te weten komen over deze regelingen? Meld u dan voor 17 februari aan via e-mail: monumentensubsidies@middelburg.nl.