Hoge waterstand in De Overloper

Er is veel regen gevallen de afgelopen weken. Dat is ook terug te zien in De Overloper in Dauwendaele. De waterstand in de vijver is hoog en tussen de heuveltjes is ook veel water aanwezig.

We hebben berichten ontvangen van bewoners die zich hierover zorgen maken. Dat is niet nodig.

De Overloper is in het najaar van 2019 vernieuwd. Er is nu een ondergronds systeem dat regenwater vasthoudt en het vervolgens langzaam afvoert in de bodem. Dit systeem is dus een tijdelijke berging na veel regen. Het betekent wel dat we veel water zien in De Overloper. We voorkomen hiermee wateroverlast op straat.

De herinrichting van De Overloper is nog niet klaar. We moeten alles nog afwerken. We gaan de bomen, heesters en bloemen planten zodra het weer verbetert. Daarna gaan we gras zaaien. Ook maken we de wadi (systeem dat water doorlaat) in Vromoldsland wat ondieper en gaan we er voor zorgen dat alle wadi’s in De Overloper beter werken. Het regenwater zal dan sneller in de bodem zakken dan nu het geval is. Verder gaan we de roosters van de goten vervangen omdat de openingen in de roosters te groot zijn voor rolstoelen en rollators. We plaatsen nog een openbaar watertappunt. Ten slotte wordt De Overloper dit jaar opnieuw geasfalteerd.

Heeft u vragen over De Overloper? U kunt contact opnemen met projectleider Bas Kole via telefoonnummer 06 54 60 56 26.

Foto De Overloper in Middelburg