Hennepkwekerij aangetroffen

Op dinsdag 1 mei, is op last van de burgemeester een loods aan de Arnesteinweg voor 3 maanden gesloten. Op 28 februari 2018 is in de betreffende loods een hennepkwekerij aangetroffen.

De sluiting is op basis van artikel 13b van de Opiumwet (ook wel Wet Damocles genoemd) en het bijbehorende gemeentelijke “Damoclesbeleid”.
Dit beleid houdt in dat als er sprake is van verzwarende omstandigheden, zoals grote hoeveelheden planten en illegale stroomaansluiting (brandgevaar), bij een eerste keer niet wordt gewaarschuwd, maar direct tot sluiting wordt overgegaan. Bij deze kwekerij was sprake van verzwarende omstandigheden, waaronder een groot aantal planten (373 stuks), een grote hoeveelheid hennep (ruim 2.250 gram) en brandgevaar in verband met een illegale stroomaansluiting.
De sluiting is voor de duur van 3 maanden. De loods wordt voor die periode verzegeld. Het doel van de tijdelijke sluiting is om een einde te maken aan de situatie en herhaling te voorkomen. Deze maatregelen zijn op grond van het bestuursrecht. Een eventuele strafrechtelijke vervolging staat hier los van.

Aanpak ondermijning
Criminele organisaties maken enorme winsten met de illegale teelt van hennep. Vaak wordt dat illegaal verkregen vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed en horeca. Die vermenging van boven- en onderwereld, ook wel ondermijning genoemd, is uiterst zorgelijk.
Overheidspartners als politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en de Belastingdienst werken steeds meer samen bij de aanpak van verdachte zaken en personen.
Deze integrale aanpak vergroot de slagkracht van de overheid tegen georganiseerde criminaliteit. Het doel is om misstanden aan te pakken en de georganiseerde- en ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen.