Gemeenteraad Middelburg akkoord met 2 miljoen euro voor onderwijs en onderzoek

De Middelburgse gemeenteraad heeft op 2 juli besloten 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van University College Roosevelt (UCR) met een department Engineering and Innovation.

1 miljoen euro wordt ingezet voor het opzetten van de nieuwe studierichting. De andere 1 miljoen euro is een bijdrage in het aandeel van de UCR in de exploitatie van het Joint Research Center. Dit laboratorium voor studenten van het mbo, hbo en wo wordt gebouwd op het Groene Woud naast het nieuwe pand van de HZ.

Het versterken van het technisch hoger en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Zeeland is noodzakelijk voor een toekomstbestendige economie. Beta Campus Zeeland zet zich hiervoor in en de gemeente Middelburg ondersteunt dit.