Enquête huisvesting arbeidsmigranten

Het gaat goed met de Zeeuwse economie. Het werkloosheidscijfer is laag en er zijn veel vacatures.

Voor sommige vacatures geldt dat er geen, of onvoldoende lokaal personeel aanwezig is om deze in te vullen. Steeds meer bedrijven halen daarom personeel uit het buitenland om de vacatures in te vullen. Zonder buitenlands personeel zou onze economie inmiddels niet meer op volle toeren kunnen draaien.

Uit onderzoek blijkt dat er alleen al op Walcheren enkele duizenden buitenlandse werknemers verblijven. Dit personeel moet ook gehuisvest worden. Omdat de verwachting is dat de komende jaren het buitenlands personeel bij de Zeeuwse bedrijven nog verder toeneemt, is de gemeente Middelburg (net als de omliggende gemeenten) bezig met het opstellen van beleidsregels voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

Voordat de beleidsregels worden opgesteld worden inwoners, bedrijven en de arbeidsmigranten zelf geënquêteerd. Aan alle doelgroepen wordt gevraagd in welke vorm, omvang en op welke locatie de huisvesting plaats kan vinden. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij het opstellen van de beleidsregels. Bij het opstellen van de beleidsregels zal ook weer participatie plaats vinden. De enquête is onderdeel van een afstudeeronderzoek. Voor vragen, of een digitale versie van de enquête kunt u mailen naar: s.bosch@middelburg.nl.