Eigen bijdrage Wmo 2020

Op 1 januari 2020 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. Ieder huishouden betaalt een eigen bijdrage van € 19 per maand voor hulp of ondersteuning.

Welke hulp valt onder het tarief van € 19?

Dit betreft alle maatwerkvoorzieningen/hulpmiddelen Wmo, behalve een rolstoel en collectief vervoer.

Wanneer ontvangt u de factuur?

Het CAK heeft ons eerder laten weten dat de gemeenten niet allemaal tegelijk gegevens kunnen aanleveren in januari 2020. Het streven van het CAK was dat we uiterlijk in maart 2020 konden aanleveren. Helaas is deze planning niet gehaald. Het is nog  niet bekend wanneer onze gemeente wel kan gaan aanleveren. Dat betekent dat u in de komende maanden meerdere facturen tegelijk ontvangt van het CAK. Wij adviseren u hiervoor geld te reserveren. Ook kunt u een betalingsregeling aanvragen bij het CAK.