Natuurgras voetbalvelden later beschikbaar

Helaas hebben wij dit jaar opnieuw te maken met extreme droogte in de periode van de zomerstop.

In ieder geval tot en met vrijdag 6 september kunnen alle natuurgras voetbalvelden niet worden gebruikt.
De velden ogen van afstand groen maar van dichtbij is te zien dat de grasbezetting per veld nog onvoldoende is.
Er zijn velden met slechts dertig tot veertig procent grasbezetting. De lange droge periode met soms extreem hoge temperaturen heeft ervoor gezorgd dat een groot aantal velden opnieuw zijn doorgezaaid en de geplande periode van groot onderhoud verlengd moet worden.