Compromis Sinterklaasintocht

De Stichting Evenementen Middelburg (SEM) gaat de Sinterklaasintocht dit jaar toch organiseren. Dat gebeurt met 50% roetveegpieten. Volgend jaar wordt dat 100%.

Donderdagavond stond er voor de raadsvergadering een motie van D66 op de agenda om bovenstaand compromis te aanvaarden. Het onderwerp is in de vergadering niet meer aan de orde gekomen vanwege het late tijdstip, maar daarbij heeft het college een memo toegezegd. Het college vindt de motie van D66 sympathiek en begrijpelijk, gezien het persbericht van de SEM van deze week.

In dat persbericht geeft de SEM aan dat zij wel mee willen bewegen, zij het minder snel dan het college zou willen, maar wel per 2020. De Vereniging Ondernemers Middelburg (VOM) heeft bij de totstandkoming van dat compromis een grote rol gespeeld.
Het is op basis van dat bericht dat het college weer vertrouwen kán krijgen in de organisatie van de intocht door de SEM. Het college houdt daarbij vast aan het standpunt dat we toe willen naar 100% roetveegpieten. Als dat betekent dat we dit jaar op 50% daarvan komen en met 1 jaar vertraging in 2020 tot 100% roetveegpieten, dan kunnen wij daar mee leven.

Feest voor de kinderen

Wij hebben inmiddels contact opgenomen met de VOM en de SEM. Zij hebben ons laten weten dat ze de organisatie van de Sinterklaasintocht onder de voorwaarden zoals gesteld in het persbericht van de SEM, zullen oppakken. Het college is daar blij mee en ziet er naar uit om samen met de VOM en de SEM een leuk en gezellig feest te creëren voor de kinderen. Dat staat hoe dan ook bij iedereen centraal.