Buurtbijeenkomsten met de wijkmanager

Deze maand zijn er verschillende bijeenkomsten in de wijken en dorpen waar onze wijkmanagers bij aanschuiven. Heeft u vragen, klachten, suggesties of complimenten over uw wijk of buurt dan bent u van harte welkom.

De dorpsvereniging Sint Laurens organiseert op woensdag 14 november van 10.00 van 12.00 uur een koffieochtend. Dit keer zijn daarbij ook Welzijn Middelburg, de dorpsagent en dorpsmanager aanwezig.

Inwoners kunnen tijdens de koffieochtend vragen stellen aan de dorpsagent of –manager of aan de boa. Als het algemene vragen zijn, wordt het in de groep besproken. Bij persoonlijke vragen wordt het gesprek in een aparte ruimte gevoerd.

Wijkspreekuur Nieuw Middelburg, Klarenbeek en Veersepoort

Op donderdag 15 november kunnen de inwoners van Nieuw Middelburg, Klarenbeek en Veersepoort  terecht op het wijkspreekuur.
Het spreekuur vindt plaats van 15.30 tot 17.00 uur in café Willem aan de Oranjelaan 17.
Tijdens het spreekuur kunnen inwoners vragen stellen aan de medewerker van Woongoed, de wijkmanager, de wijkagent of de boa’s.

Wijktijd 't Zand - Stromenwijk

Onder de naam Wijktijd kunnen inwoners van de wijken ’t Zand – Stromenwijk op maandag 19 november tussen 10.00 en 11.30 uur op het spreekuur terecht in het Getij. Tijdens het spreekuur kunnen inwoners vragen stellen aan de wijkmanager, de wijkagent of de boa’s.

Kent u de Facebookpagina van de Middelburgse wijkmanagers al? U kunt deze pagina volgen via www.facebook.com/middelburgsewijkmanagers