Bijeenkomsten Trekdijk geannuleerd

Op uitdrukkelijk verzoek van de werkgroep Trekdijk en naar aanleiding van de brief van de informateurs is besloten om de bijeenkomsten over de Trekdijk op 17 en 19 april niet door te laten gaan.

Op 4 april aanstaande vindt er een afspraak plaats met de werkgroep Trekdijk. Na dit gesprek en nadat meer duidelijk is over wat er in het coalitieakkoord komt te staan over de Trekdijk volgt meer informatie.

De inwoners van Nieuw- en Sint Joosland en de wijk Mortiere worden over het afgelasten van de bijeenkomsten op 17 en 19 april nog met een brief geïnformeerd.