Beëindiging onderzoek wateropslag

Het onderzoek naar wateropslag onder hoofdveld Voetbalvereniging Arnemuiden is beëindigd.

Onlangs is Provincie Zeeland in het kader van de Proeftuin Zoet Water gestart met onderzoek naar de mogelijkheden van wateropslag in combinatie met druppelirrigatie onder het natuurgras van het hoofdveld van VV Arnemuiden. VV Arnemuiden had afgelopen zomer, net als veel andere voetbalverenigingen met een natuurgrasveld, problemen met de grasmat. Het doel was om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van opvang en opslag van regenwater in de ondergrond en gebruik van dit water tijdens droge periodes in de zomermaanden.

De eerste uitkomsten leken positief, maar tijdens nieuw verkennend onderzoek is gebleken dat het water in de ondergrond te zout is. Hierdoor is het niet mogelijk om in de ondergrond een zoetwaterbel te vormen als opslag voor benutting tijdens droge periodes. De Provincie gaat nu bekijken of het onderzoek vervolg gaat krijgen. Als één van de andere complexen in de gemeente Middelburg hiervoor geschikt blijkt, is de gemeente uiteraard wederom bereid om hieraan mee te werken.