Baggeren in de stad

Waterschap Scheldestromen en gemeente Middelburg voeren tussen 1 januari en 15 maart baggerwerkzaamheden uit in de wijken Erasmuswijk, Magistraatwijk, Reijershove, Dauwendaele en Arnestein.

Deze werkzaamheden gebeuren 1 x per 8 jaar en zijn nodig om wateroverlast te voorkomen en de waterkwaliteit te verbeteren.

De baggerspecie wordt in de berm neergelegd. Waar dit niet mogelijk is, voeren vrachtauto’s de specie af. Na het uitdrogen van de specie worden de bermen opnieuw ingezaaid.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met J. Eggebeen van Gemeente Middelburg via telefoonnummer (0118) 67 53 08 of per e-mail j.eggebeen@middelburg.nl

Lees ook de folder Baggeren in stad en dorp (pdf, 458 kB)