Aanleggen poelen voor rugstreeppad en onderzoek Essenvelt

In maart wordt onderzoek uitgevoerd in het beoogde nieuwbouwgebied Essenvelt. Daarna leggen we voor de bescherme rugstreeppad poelen aan.

De gemeente Middelburg hoopt de woonwijk Essenvelt te kunnen bouwen. Momenteel loopt er nog een beroepszaak bij de Raad van State. We wachten de uitspraak af voordat we starten met de uitvoering van de plannen. Wel willen we opnieuw een paar voorbereidingen treffen.

Poelen rugstreeppad

In het gebied komt de beschermde rugstreeppad voor. In overleg met Stichting Landschapsbeheer Zeeland maken we een veilige omgeving waar de rugstreeppad zich kan voortplanten. We gaan poelen aanleggen voor de rugstreeppad. Deze poelen komen zo ver mogelijk van de geplande bouw, aan de rand van de Abeelse Watergang. Dat gaan we doen voordat de paddentrek begint. De aanleg is onderdeel van het EU-project SCAPE.

Na het voortplantingsseizoen plaatsen we schermen van zo’n 50 cm hoog. Hiermee willen we voorkomen dat de pad terugkeert naar het terrein. Mochten we dan later in het jaar van start kunnen met grondwerk, dan is het terrein zo veel mogelijk vrij van deze padden. Als de bouw niet doorgaat, verwijderen we de schermen en blijft alles bij het oude.

Onderzoek

Voordat we de poelen aanleggen, is onderzoek nodig. We gaan na of er niet-gesprongen vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem zitten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Een onderzoeker rijdt met een quad met meetapparatuur over het terrein en brengt de bodem tot 4 meter diep in kaart. Tussen 18 en 22 maart start het onderzoek, dat enkele dagen zal duren.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Kole, tel. (0118) 67 52 10 of e-mailadres b.kole@middelburg.nl.​

Nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via nieuwbouwmiddelburg.nl.​

Logo Europees project SCAPE