Nieuwsberichten

De actuele nieuwsberichten van gemeente Middelburg.

 • Telefonische bereikbaarheid vrijdag 21 juni

  Op vrijdag 21 juni gaat gemeente Middelburg over naar een nieuw telefoonsysteem. Dit betekent dat wij vanaf 15.00 tot 16.00 uur niet bereikbaar zijn via de gebruikelijke telefoonnummers.

 • Werkzaamheden fietsoversteek Laan der Verenigde Naties

  Deze week zijn er werkzaamheden gestart aan de Laan der Verenigde Naties. De fietsoversteek wordt verhoogd en als verkeersdrempel uitgevoerd.

 • Drie winnaars Lange Jan Awards 2019

  14 juni 2019

  Op donderdag 13 juni werden de 3 winnaars van de Lange Jan Awards 2019, de vrijwilligersprijzen van Middelburg, bekend gemaakt.

 • Voorlopig ontwerp De Overloper

  Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van De Overloper is klaar en ligt ter inzage. Voorafgaand heeft de landschapsarchitect de schetsen van het ontwerp gepresenteerd aan de werkgroep De Overloper.

 • Bodemonderzoek in Essenvelt

  Een gespecialiseerd bureau gaat in de week van 10 juni na of er niet-gesprongen vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog in Essenvelt in de bodem zitten. Dat is op deze locatie een verplicht onderzoek. Eerder dit jaar bracht dit bureau met detectieapparatuur de bodem in kaart tot vier meter diep. Daarbij zijn vier objecten ontdekt op dieptes tussen circa 1,8 en 2,8 meter onder het maaiveld.

 • Tegoeden ondergrondse containers

  De tegoeden voor tegoeden ondergrondse containers voor restafval worden opgewaardeerd.

 • Grasbeheer in Middelburg

  Middelburg heeft op 7 mei het uitvoeringsplan grasbeheer vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente omgaat met het beheer van onder andere grasvelden en bermen.

 • Doelgroepenvervoer Walcheren voorlopig gegund Hala Zeeland en Taxi de Vlieger

  De drie Walcherse gemeenten hebben gezamenlijk het routevervoer, vraagafhankelijk vervoer en de haltetaxi (Veere) aanbesteed voor een periode van vier jaar.

 • Beëindiging onderzoek wateropslag

  Het onderzoek naar wateropslag onder hoofdveld Voetbalvereniging Arnemuiden is beëindigd.

 • Japanse kruiskwal aangetroffen in het Veerse Meer

  In het Veerse Meer zijn bij Wolphaartsdijk, Kortgene en in de kreek bij Oranjeplaat Japanse kruiskwallen aangetroffen. Bij de genoemde locaties mag wel worden gezwommen, maar geldt een waarschuwing voor kruiskwallen. Op deze locaties komen waarschuwingsborden te staan.

 • Melodieën carillon Lange Jan

  Al een tijdje logeren er slechtvalken op de Lange Jan. Een reden voor stadsbeiaardier Janno den Engelsman om ze muzikaal in het zonnetje te zetten met muziek waarin vogels een rol spelen.

 • Niet vlaggen vanaf de Lange Jan

  Om een paartje broedende slechtvalkjes niet te storen, heeft Provincie Zeeland aan de gemeente Middelburg gevraagd even niet te vlaggen vanaf de Lange Jan.

 • Werkzaamheden Hoogstraat, Nieuwe Haven, Turfkaai, Herenstraat, Sint Jansgang en Zusterstraat

  De gemeente Middelburg gaat werkzaamheden verrichten om de wateroverlast in de Sint Jansgang en de Zusterstraat aan te pakken.

 • Werkzaamheden Molenwaterpark in mei van start

  Het werk voor de herinrichting van het Molenwaterpark is aanbesteed. KWS gaat het park opnieuw aanleggen.

 • Gemeentegids 2019

  De gemeentegids 2019 is verschenen. De gids is digitaal te raadplegen of op verschillende uitgiftepunten in de gemeente af te halen.