Nieuwsberichten

De actuele nieuwsberichten van gemeente Middelburg.

 • Wijktafels Binnenstad en Arnemuiden

  Deze week vergaderen de wijktafels Binnenstad en Arnemuiden. U bent als bewoner of ondernemer van harte welkom deze te bezoeken.

 • Verbeterplannen hulpverlening

  Dinsdag 10 april boden de 3 Walcherse gemeenten en betrokken organisaties aan de Inspecties* een plan aan met concrete maatregelen hoe zij de kwaliteit van de hulpverlening en het professioneel handelen kunnen verbeteren.

 • Rioolreiniging en -inspectie

  Tot en met december wordt het Middelburgse hoofdriool gereinigd en geïnspecteerd.

 • Nieuwe melodieën Lange Jan

  Stadsbeiaardier Janno den Engelsman laat weten dat er in april nieuwe melodieën op het automatisch speelwerk van de Lange Jan staan.

 • Bijeenkomsten Trekdijk geannuleerd

  Op uitdrukkelijk verzoek van de werkgroep Trekdijk en naar aanleiding van de brief van de informateurs is besloten om de bijeenkomsten over de Trekdijk op 17 en 19 april niet door te laten gaan.

 • Regentonnen voor moestuintjes Edelstenenbuurt

  Zaterdag 24 maart overhandigde wethouder Saskia Szarafinski de eerste gratis regenton voor inwoners van de Edelstenenbuurt aan initiatiefneemster Gülsen Köstek.

 • Inspraakprocedure Conceptkadernotitie Gezondheidsbeleid Walcheren 2018 - 2021

  De conceptkadernotitie Gezondheidsbeleid Walcheren 2018 - 2021 ligt vanaf 21 maart 2018 gedurende een periode van zes weken (t/m 2 mei 2018) ter inzage.

 • Inloopspreekuur voor zorg en ondersteuning

  Op initiatief van inwoners van Middelburg-Zuid komt er op het gebied van zorg en ondersteuning twee keer per week een inloopspreekuur in wijkcentrum Palet.

 • Stadsschouwburg virtueel

  Bent u ook benieuwd hoe de stadsschouwburg er uit komt te zien?

 • Helikoptervluchten vliegveld Midden Zeeland

  Vanaf eind maart voert een helikoptermaatschappij voor een periode van 6 tot 7 maanden wekelijks 4 tot 5 vluchten uit vanaf vliegveld Midden Zeeland.

 • Provinciale Impuls Wonen

  De Provinciale Impuls Wonen is een subsidieregeling voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, samenvoegen of bloksgewijs renoveren met een minimum van drie aaneengesloten rijwoningen.

 • Permanente verlichting monumenten

  Donderdag 15 maart vond het officiële startmoment plaats van de permanente verlichting van twee monumenten in Middelburg. Wethouder Johan Aalberts ontstak de verlichting van het stadhuis en de Kloveniersdoelen.

 • Middelburg JOGG-gemeente

  Met de overhandiging van een bord aan wethouder Saskia Szarafinski is Middelburg vanaf 13 maart JOGG-gemeente. Met JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) werken de gemeente, publieke en private partijen samen om jongeren in de wijk op gezond gewicht te krijgen.

 • Verras uw mantelzorger

  Woont u op Walcheren en krijgt u door ziekte, psychische- of lichamelijke beperking hulp van één of meer mantelzorgers? Dan kunt u tot en met 30 april de mantelzorgwaardering aanvragen.

 • Welkom mensenrechtenverdediger Diana Mailosi uit Zimbabwe

  In het kader van ‘Shelter City’ is mensenrechtenverdediger Diana Mailosi uit Zimbabwe drie maanden lang te gast in Middelburg. Diana strijdt in Zimbabwe voor LHBT, oftewel lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen en transgenders. Een onderwerp waar ook de gemeente Middelburg zich als ‘regenboogstad’ sterk voor maakt. De bedoeling is dat Diana Mailosi in Middelburg op adem komt en vervolgens met nieuwe energie, kennis en een breder netwerk terugkeert naar haar land.

 • Vuilniszak met ongesorteerd afval niet meer welkom op de Zeeuwse milieustraten

  De vuilniszak met ongesorteerd afval mag niet meer worden afgeleverd op de milieustraat. Dat geldt voor alle 13 milieustraten in Zeeland. De grijze vuilniszak hoort in de grijze afvalcontainer of in de verzamelcontainer in de wijk. Hiermee ondersteunt de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) het gemeentelijk beleid voor afvalscheiding.

 • Samenwerking belastingen behaalt positief resultaat

  De Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland behaalde in 2017 naast alle financiële afspraken ook de belangrijkste kwaliteitsafspraken uit de dienstverleningsovereenkomst. Dit blijkt uit het jaarverslag van 2017 dat vandaag aan alle vier de colleges is aangeboden.

 • Snel ter zake? Afspraak maken!

  Vanaf 1 februari kunnen inwoners van de gemeente Middelburg naast de vrije inloop, ook een afspraak maken om hun gemeentezaken te regelen. Inwoners kunnen via de website zelf een afspraak inplannen of bellen om een afspraak te maken.

 • Gemeenteraad beveelt burgemeester Bergmann aan voor herbenoeming

  De gemeenteraad van Middelburg heeft maandag 22 januari in een besloten raadsvergadering het besluit genomen om burgemeester Harald Bergmann voor te dragen voor herbenoeming. Dat is in de openbare raadsvergadering bekend gemaakt door de voorzitter van de vertrouwenscommissie Willemien Treurniet.

 • Onderzoek Inspecties naar hulpverlening na overlijden baby

  In 2016 is een vier maanden oude baby overleden woonachtig in de gemeente Middelburg die de laatste maanden met het gezin in de gemeente Veere verbleef. Een verdrietige gebeurtenis. Naast het feit dat er nog steeds een strafrechtelijk onderzoek loopt, hebben ook de inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie een onderzoek verricht. Dit onderzoek is afgerond; wij delen met u de resultaten en onze reactie.

 • Parkeerterrein Oude Veerseweg

  Het parkeerterrein aan de Oude Veerseweg is sinds 18 december uitsluitend bestemd voor personenauto’s. De bestaande vijf camperparkeerplaatsen op dit parkeerterrein komen te vervallen.

 • Proef bodycams

  Vanaf 27 december gaan de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente op pad met bodycams. Het gaat hier om een proef van een half jaar.