Nieuwsberichten

De actuele nieuwsberichten van gemeente Middelburg.

 • Werkzaamheden Hoogstraat, Nieuwe Haven, Turfkaai, Herenstraat, Sint Jansgang en Zusterstraat

  De gemeente Middelburg gaat werkzaamheden verrichten om de wateroverlast in de Sint Jansgang en de Zusterstraat aan te pakken.

 • Werkzaamheden Molenwaterpark in mei van start

  Het werk voor de herinrichting van het Molenwaterpark is aanbesteed. KWS gaat het park opnieuw aanleggen.

 • Sluiting appartement Driewegenhof

  Op dinsdag 16 april is op last van de burgemeester van de gemeente Middelburg een appartement aan de Driewegenhof in Middelburg voor 3 maanden gesloten. Op 11 december 2018 is in de woning een handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen.

 • Stadskantoor gesloten 19 en 22 april

  Het stadskantoor is gesloten op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en op maandag 22 april (tweede paasdag).

 • Wijziging ophalen huisvuil rondom Pasen

  Het huisvuil van maandag 22 april (tweede paasdag) wordt twee dagen eerder, op zaterdag 20 april opgehaald. Wij vragen u het huisvuil vóór 07.30 uur aan te bieden.

 • Gratis parkeren 19, 22 en 27 april

  In april is het in verband met Goede Vrijdag op 19 april, tweede paasdag maandag 22 april en Koningsdag op zaterdag 27 april gratis parkeren met de auto op straat en in de parkeergarages.

 • Integrale controle op bedrijventerrein Arnestein

  Donderdag 11 april 2019 vond de vierde integrale controle plaats op het bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. Gemeente Middelburg, Politie, Belastingdienst, RUD Zeeland, Orionis, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit voerden de controle gezamenlijk uit.

 • Enquête huisvesting arbeidsmigranten

  Het gaat goed met de Zeeuwse economie. Het werkloosheidscijfer is laag en er zijn veel vacatures.

 • Einde WaakSamen app

  Middelburg beëindigt een proef met de WaakSamen app.

 • Onderzoek wateropslag voetbalveld

  In het kader van de Proeftuin Zoet Water start Provincie Zeeland een proef met wateropslag en druppelirrigatie onder het natuurgras voetbalveld van VV Arnemuiden.

 • Welkom mensenrechtenverdediger

  In het kader van ‘Shelter City’ is de 31-jarige mensenrechtenverdediger Akram Akhtar Chouhan uit India drie maanden lang te gast in Middelburg. Akram strijdt in India voor een beter bestaan voor de minderheden in Utter Pradesh. Hij strijd tegen onrecht en ongelijkheid met gevaar voor eigen leven.

 • Inwonersonderzoek naar sociale impact van toerisme

  Kenniscentrum Kusttoerisme gaat in samenwerking met ZB | Planbureau onderzoek doen naar de sociale impact van toerisme.

 • Aanleggen poelen voor rugstreeppad en onderzoek Essenvelt

  In maart wordt onderzoek uitgevoerd in het beoogde nieuwbouwgebied Essenvelt. Daarna leggen we voor de bescherme rugstreeppad poelen aan.

 • Gemeentegids 2019

  De gemeentegids 2019 is verschenen. De gids is digitaal te raadplegen of op verschillende uitgiftepunten in de gemeente af te halen.

 • Vrijheidscollege

  Dinsdag 23 april is er weer een vrijheidscollege in de Burgerzaal van het stadhuis aan de Markt. Dit jaar zijn de sprekers Özcan Akyol en Natascha van Weezel.

 • Update Trekdijk

  Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Trekdijk? Waar is het participatieteam zoal mee bezig? Op maandag 18 februari heeft het Participatieteam Trekdijk de leden van de commissie ruimte van de gemeente Middelburg bijgepraat over de stand van zaken om te komen tot een hoogwaardige invulling van de gronden aan de Trekdijk bij Nieuw- en Sint Joosland.