Nieuwsberichten

De actuele nieuwsberichten van gemeente Middelburg.

 • Maatregelen in verband met corona

  26 maart 2020

  Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rond de bestrijding van het coronavirus, gelden nu de volgende maatregelen met betrekking tot onze dienstverlening en onze stad.

 • Informatie over het coronavirus

  27 maart 2020

  Heeft u vragen over het coronavirus? Op de websites van de RIVM, Rijksoverheid en GGD Zeeland vindt u uitgebreide informatie en de laatste stand van zaken.

 • Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zeeland

  27 maart 2020

  Vrijdagmiddag 27 maart is door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland de nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze heeft gevolgen voor de toeristische sector.

 • Één loket voor alle Walcherse ondernemers

  Om Walcherse ondernemers in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk te ondersteunen hebben de Walcherse gemeenten en Orionis een ondernemersloket geopend.

 • Sluiting berging Segeersweg

  Vandaag is om 15:00 uur op last van de burgemeester een berging van een woning aan de Segeersweg in Middelburg voor 6 maanden gesloten. Op 5 januari 2020 is in de berging een handelshoeveelheid harddrugs aangetroffen.

 • Terugplaatsing Stationsbrug

  Maandag 30 maart wordt de Stationsbrug teruggeplaatst. Vanaf 10 april is de brug weer klaar voor gebruik. Om het risico op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn toeschouwers op 30 maart niet welkom. Wie toch komt kijken, riskeert een boete.

 • Weer geld voor verkrotte woningen

  De negende subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) is open voor aanvragen.

 • Maatregelen om lastendruk ondernemers te verlichten

  19 maart 2020

  De gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen nemen een pakket maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en verenigingen te verzachten.

 • De Lange Jan blijft klinken

  De meeste concerten zijn voorlopig afgelast, maar het carillon in de Lange Jan blijft live klinken.

 • Middelburg haalt geen oud papier meer huis-aan-huis op vanwege coronavirus

  19 maart 2020

  In de gemeente Middelburg wordt voorlopig geen oud papier meer huis-aan-huis opgehaald door kerken en verenigingen. De gemeente heeft dat besluit genomen vanwege het coronavirus.

 • Uitreiking Four Freedoms Awards in april 2021

  De uitreiking van de Four Freedoms Awards die komende maand in Middelburg zou plaatsvinden, gaat vanwege het coronavirus niet door.

 • Dienstregeling Connexxion aangepast

  Connexxion heeft de dienstregeling aangepast. De Servicebus en buurtbussen rijden voorlopig niet.

 • Samen zorgen voor meer persoonlijk contact

  18 maart 2020

  Met het Coronavirus wordt afgeraden oudere en kwetsbare mensen te bezoeken. Fijn als we hen in deze periode kunnen verblijden met een telefoongesprekje.

 • Aanvullende maatregelen kabinet coronavirus

  17 maart 2020

  Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

 • Hoge waterstand in De Overloper

  Er is veel regen gevallen de afgelopen weken. Dat is ook terug te zien in De Overloper in Dauwendaele. De waterstand in de vijver is hoog en tussen de heuveltjes is ook veel water aanwezig.

 • Eigen bijdrage Wmo 2020

  Op 1 januari 2020 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veranderd. Ieder huishouden betaalt een eigen bijdrage van € 19 per maand voor hulp of ondersteuning.

 • Zeeland presenteert als eerste Regionale Energiestrategie

  De regio Zeeland presenteert als eerste regio van Nederland haar Regionale Energiestrategie (RES). Een plan om voor 2050 broeikasgassen terug te dringen en de opwarming van de aarde tegen te gaan.

 • Kappen en compensatie beplanting project HZ

  Voor de sloop van een deel van de HZ University of Applied Sciences en de bouw van het nieuw Joint Research Centre is het noodzakelijk bomen en bosschages te kappen aan de zijde Poelendaelesingel.

 • Vlaggen vanaf de Lange Jan

  Sinds 2007 zijn er slechtvalken waargenomen op de Lange Jan. In 2013 is er een open nestbak voor slechtvalken geplaatst op Middelburgs hoogste toren.

 • Omleiding Turfkaai

  Op maandag 10 februari zijn werkzaamheden begonnen om wateroverlast in de Sint Jansbuurt aan te pakken. Bij extreme buien krijgt deze omgeving namelijk te maken met wateroverlast. Het houdt vooral rioleringswerk in. Bijkomende werkzaamheden zijn grondwerk en het opbreken en repareren van de verharding.

 • Kwijtschelding aanvragen

  Binnenkort worden de gemeentelijke gecombineerde aanslagen 2020 weer verstuurd. Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of lager? Dan kunt u mogelijk kwijtschelding krijgen.

 • PMD-afval mag nu samen

  Plastic en metalen verpakkingen, drank- en zuivelpakken (PMD) mogen nu samen in de ondergrondse container voor PMD. Verpakkingen hoeven niet schoon te zijn, maar wel leeg.

 • Renovatie Stationsbrug

  Tot en met 12 april 2020 is de Stationsbrug in Middelburg afgesloten voor alle verkeer. De brug wordt gerenoveerd.