Nieuwsberichten

De actuele nieuwsberichten van gemeente Middelburg.

 • Onthulling Holocaustmonument Levenslicht

  Maandag 27 januari vanaf 19.15 uur is er op het Abdijplein in Middelburg een plechtigheid rondom de onthulling van Holocaustmonument Levenslicht.

 • Alex Rijpert nieuwe raadsgriffier gemeente Middelburg

  17 januari 2020

  De werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Middelburg heeft vandaag besloten Alex Rijpert voor te dragen als nieuwe raadsgriffier van Middelburg. Alex volgt Mirjam Wisse-Roelse op die per 1 maart afdelingshoofd Publiekszaken wordt bij de gemeente Middelburg.

 • Zeeuwse Netwerkbijeenkomst Prokkelweek

  Prokkel, een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. In aanloop naar de Prokkelweek organiseert Stichting Prokkel op donderdag 30 januari een Zeeuwse netwerkochtend in het Middelburgse stadskantoor.

 • Filmopnamen in de binnenstad

  Van maandag 27 januari tot en met zondag 2 februari wordt in de binnenstad van Middelburg gewerkt aan opnamen voor de speelfilm De Slag om de Schelde.

 • Middelburgers.nl

  Wellicht heeft u het verontrustende bericht gehoord dat Middelburgers.nl mogelijk uit de lucht gaat? Het klopt inderdaad dat er problemen zijn met de financiering van het platform. We zijn nog wel onze uiterste best aan het doen om een oplossing te vinden, maar gemakkelijk is het niet. Er moeten keuzes worden gemaakt in wat we wel of niet kunnen blijven financieren in het sociaal domein want de budgetten zijn niet toereikend.

 • Kick-off Lokaal Sportakkoord

  Op dinsdag 28 januari vindt in de Schouwburg in Middelburg de Kick-off Lokaal Sportakkoord plaats.
  Tijdens deze bijeenkomst gaat de gemeente Middelburg in gesprek met allerlei partijen die zich bezighouden met sporten en bewegen.

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester

  Het gemeentebestuur van Middelburg hield zaterdag zijn nieuwjaarsreceptie in het stadhuis. In de burgerzaal luisterden de aanwezigen naar de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester.

 • Metalen verpakkingen bij plastic en drinkpakken in de container

  Metalen verpakkingen kunt u vanaf 1 januari samen met de plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken kwijt in de verzamelcontainers bij u in de wijk. U hoeft metalen verpakkingen dus niet meer bij het restafval te gooien.

 • Eigen bijdrage Wmo 2020

  Op 1 januari 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van € 19,- per maand voor hulp of ondersteuning.

 • Wijziging afvalinzameling

  Inwoners in Stromenwijk, ’t Zand en Rittenburg met een grijze rolcontainer gebruiken deze vanaf 1 januari voor restafval.

 • Ontwikkelingen nieuwbouwwijk Essenvelt

  Het terrein van de nieuwbouwwijk Essenvelt wordt op dit moment bouwrijp gemaakt.

 • Kleinere inwerptrommels afval

  De inwerptrommel van ondergrondse containers voor restafval zijn verkleind. Hierdoor kan het zijn dat u restafval in kleinere afvalzakken moet verzamelen.

 • Herinrichting De Overloper

  Werkzaamheden voor de herinrichting van De Overloper in Dauwendaele zijn gestart.

 • Voorbereidingen gemeentegids 2020

  De voorbereidingen voor de nieuwe Gemeentegids 2020 zijn van start. Wij hebben weer besloten om de publicatie van de gemeentegids te gunnen aan FMR Producties uit Breezand.

 • Renovatie Stationsbrug

  Tot en met 12 april 2020 is de Stationsbrug in Middelburg afgesloten voor alle verkeer. De brug wordt gerenoveerd.

 • Parkeerbezoek aanmelden met de BezoekersApp

  Woont u in een gebied met betaald parkeren, dan kunt u nu ook uw bezoek met korting laten parkeren via de BezoekersApp Middelburg.