Nieuwsberichten

De actuele nieuwsberichten van gemeente Middelburg.

 • Integrale controle op Arnestein

  Dinsdag 27 november vond de derde integrale controle van dit jaar plaats op het bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. Gemeente Middelburg, Politie, Belastingdienst, RUD Zeeland, Orionis, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit voerden de controle gezamenlijk uit.

 • Eerst evalueren dan besluit over langer openblijven AZC

  Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Middelburg gevraagd om de opvang van vluchtelingen in het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg te verlengen met vijf jaar tot 25 juni 2025. Een besluit hierover wordt in juni 2019 verwacht. Eerst vindt er een evaluatie plaats waarbij de omwonenden nadrukkelijk worden betrokken.

 • Subsidie verduurzaming monumenten

  Het project Duurzame Monumenten Zeeland ontvangt voor de derde keer subsidie van het programma Innovatieve Aanpakken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

 • Informatiemarkt studentenhuisvesting

  De gemeente Middelburg start binnenkort de bestemmingsplanprocedure voor de bouw van studentenhuisvesting aan de Kanaalweg in Middelburg.

 • Werkzaamheden Mozartweg

  De aangekondigde werkzaamheden aan de Mozartweg zijn uitgesteld. Er wordt namelijk een flink dalende temperatuur in combinatie met sterke wind verwacht.

 • Meld een kapotte lantaarnpaal zelf op ovstoringzeeland.nl

  Stel: je fietst over straat en ziet dat een lantaarnpaal kapot is. Dan denk je waarschijnlijk dat jij daar weinig aan kunt doen. De gemeente lost dat wel op. Begrijpelijk, maar ook jij kunt helpen. Een storing aan een lantaarnpaal geef je namelijk simpel en snel door via de website ovstoringzeeland.nl

 • Voetjesactie in de binnenstad

  Donderdagavond 8 november is er een voetjesactie gehouden in de Middelburgse binnenstad. Bij het grootste gedeelte van de huizen was alles in orde, maar er zijn een aantal situaties aangetroffen waar het inbrekers wel erg gemakkelijk werd gemaakt.

 • VraagMaar app van 113 helpt je praten over zelfmoord

  Vrijdag 2 november startte de landelijke publiekscampagne van 113Zelfmoordpreventie met de lancering van de VraagMaar app. De app is bedoeld voor iedereen die zich zorgen maakt of iemand in zijn/haar omgeving misschien denkt aan zelfmoord. De app leert op een laagdrempelige manier hoe je een gesprek over suïcide kan voeren, zodat de ander een uitnodiging krijgt om te praten over zelfmoordgedachten. Ook in Zeeland krijgt de campagne de nodige aandacht.

 • Peiling naam park aan het Molenwater

  Wat wordt de naam van het park aan het Molenwater? De inwoners van Middelburg hebben tijdens de wijktafel binnenstad, via mail, telefoon en briefjes in groten getale hun mening kenbaar gemaakt.

 • Inkoopprocedure Wmo ondersteuning 2019 en verder

  Op 24 oktober 2018 stelden de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen de 'Open House procedure' voor de Wmo ondersteuning open.

 • Nieuwe melodieën Lange Jan

  De stadsbeiaardier laat weten dat er in oktober nieuwe melodieën klinken vanaf het carillon op de Lange Jan.

 • VGS congres 2019 op Walcheren

  Het Jaarcongres van de Vereniging van Gemeentesecretarissen wordt volgend jaar gehouden op Walcheren. De gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen zijn in 2019 gastheer voor dit VGS congres.

 • Servicebus doet ook Griffioen aan

  De Servicebus (lijn 569) rijdt een nieuwe route, waarbij de wijk Griffioen wordt aangedaan.

 • Maak kennis met sporten in Vlissingen en Middelburg

  Ben je ouder dan 18 jaar en wil je weten of een sport bij je past? Dan kun je je aanmelden om een keertje mee te trainen.

 • Werkzaamheden Arnestein

  Het gedeelte van de Herculesweg tussen de Ampèreweg en de aansluiting bij Eastman is vanaf dinsdag 6 november tot het einde van het jaar afgesloten vanwege het verleggen van de elektra, water- en gasleidingen.