Nieuwsberichten

De actuele nieuwsberichten van gemeente Middelburg.

 • Samen werken aan openbare ruimte

  De Zeeuwse gemeenten, Waterschap Scheldestromen, DELTA Netwerkgroep (DNWG) en Evides Waterbedrijf bundelen hun krachten om Zeeland klimaatbestendig te maken. De komende jaren staan we voor een flinke uitdaging om de buitenruimte klimaatbestendig in te richten en de energietransitie vorm te geven. Dat is een flinke klus waarvoor we de handen ineen slaan.

 • Walcherse gemeenten samen vooruit in sociaal domein

  De gemeenteraden van Veere, Vlissingen en Middelburg willen vooruitkijken en samen het klantproces voor de toegang tot het sociaal domein evalueren en doorontwikkelen.

 • Middelburg Winterstad

  Schaatsen met het stadhuis als decor, leuke evenementen en sfeervolle terrassen. Laat u deze winter betoveren door Middelburg Winterstad, op verschillende locaties in de binnenstad!

 • Uitstel besluitvorming toekomst afvalinzameling

  Op 24 oktober jongstleden nam het college van de gemeente Middelburg het besluit om ten aanzien van afvalinzameling een samenwerking op onderdelen aan te gaan met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). Over dit voorgenomen besluit zou advies worden gevraagd aan de Ondernemingsraad; daarna zou het in december ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college laat vandaag aan de raad weten verrast te zijn dat de ZRD het aanbod voor deze samenwerkingsvariant heeft ingetrokken. Dit leidt ertoe dat het voorstel niet uitvoerbaar is en daarmee wordt uitgesteld.

 • Molenwaterpark/Molenwater

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorlopig ontwerp van het Molenwaterpark vastgesteld. Dit plan ligt nu ter inzage. Gelijktijdig vindt de inspraak plaats van het Molenwater (gedeelte Noordpoortstraat/Nagtglasstraat).

 • Fietsenruiming voorzijde Station

  Dinsdag 7 november was er een fietsruiming aan de voorzijde van het NS-station.

 • Voorkeur voor samenwerking met Zeeuwse Reinigingsdienst

  In het kader van de Heroriëntatie gemeentelijke taken (HGT) heeft de gemeenteraad de taak afvalinzameling laten verkennen. Zij heeft op 30 januari 2017 besloten om in dit kader een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar vergaande samenwerking met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD).

 • Bouw studentenhuisvesting Kanaalweg Middelburg

  Woongoed wil rond de zomer van 2020 123 studentenwoningen verdeeld over drie gebouwen realiseren aan de Kanaalweg in Middelburg. De woningbouwvereniging speelt hiermee in op de verhuizing van enkele opleidingen door de HZ University of Applied Sciences naar Middelburg. Het college van B&W van de gemeente Middelburg die de bouw van studentenhuisvesting mogelijk wil maken, maakte dit dinsdag 24 oktober bekend.

 • Vacatures Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

  De Adviesraad Sociaal Domein zoekt betrokken inwoners van de gemeente Middelburg die kennis of ervaring hebben in het sociaal domein.

 • Gemeente controleert op uitstallingen

  Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) gaan de winkelstraten controleren op de plaatsing van uitstallingen.

 • Muziek carillon Lange Jan in teken van Reformatie

  Stadsbeiaardier Janno den Engelsman laat weten dat er nieuwe melodieën op het automatisch speelwerk van de Lange Jan staan. De komende drie weken staan in het teken van 500 jaar Reformatie.

 • Lood in de bodem

  Dat lood nog voorkomt in onze leefomgeving is op zich geen nieuws. Het is de erfenis van het vele gebruik in het verleden in onder meer waterleidingen, verf, benzine. Onderzoek van het RIVM laat zien dat lood slechter is voor de gezondheid van jonge kinderen dan we dachten. Voor Zeeland is nu een kaart ontwikkeld waar de aandachtsgebieden op staan waar lood in verhoogde concentraties in de bodem voor kan komen. De aandachtgebieden bevinden zich voornamelijk op plekken waar historisch gezien al langdurig bebouwing stond of staat. Dit zijn vooral de oude kernen van dorpen en steden, daarnaast ook andere bebouwde gebieden van voor de oorlog (ca. 1940). Met die wetenschap is duidelijker wanneer het goed is extra voorzichtig te zijn met eten uit eigen tuin of het laten spelen van je kinderen op de kale grond.

 • Landelijke verspreiding jodiumtabletten, niet in Middelburg

  Op 10 oktober start het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de distributie van jodiumtabletten onder de bewoners van bepaalde gebieden rond kerncentrales. De dichtstbijzijnde kerncentrales voor de inwoners van Zeeland staan in Borssele en Doel. Echter, inwoners van gemeente Middelburg die tot de doelgroep behoren, ontvangen in oktober geen jodiumtabletten van het Ministerie. Zij hebben de tabletten vier jaar geleden al ontvangen.

 • Burgemeester weer aan de slag

  Gemeente Middelburg is blij te kunnen melden dat burgemeester Harald Bergmann maandag weer is gestart met zijn werkzaamheden.

 • Middelburg Winterstad 2017

  Het programma van Middelburg Winterstad krijgt steeds meer vorm. Er zijn plannen om zowel op de Markt, Plein 1940 als op het Damplein activiteiten te organiseren.

 • Middelburg huisvest alle vergunninghouders

  Waar de gemeente Middelburg het jaar 2017 inging met een achterstand in het huisvesten van vergunninghouders en zij bovendien voor dat jaar weer een flinke taakstelling kreeg opgelegd van het Rijk, is het gelukt om al deze 117 mensen te huisvesten.

 • Toekomst uitvoering Jeugdwet en WMO in Middelburg

  Porthos is op 1 januari 2015 van start gegaan als het centrale loket voor toegang tot zorg en ondersteuning op Walcheren. De Middelburgse gemeenteraad besloot dit voorjaar om een versnelde doorontwikkeling in te zetten en de taken op het gebied van de WMO en Jeugdhulp anders te organiseren. De raad wil dat er meer ruimte komt voor de zorgprofessionals en dat er meer aandacht is voor preventie en monitoring. Na overleg met onder meer zorgprofessionals ligt er nu een concreet voorstel dat het Middelburgse college van B&W aan de gemeenteraad voorlegt. Die neemt hierover op 23 oktober 2017 een besluit.

 • Werkzaamheden kruisingen Schroeweg en Het Groene Woud

  Van 25 september tot en met 13 oktober voert het bedrijf Dynniq werkzaamheden uit om op diverse kruisingen de verkeersinstallaties te vervangen.

 • Gemeente onderzoekt bestrating Pottenbakkerssingel

  Gemeente Middelburg voert momenteel een onderzoek uit naar de tegels op de Pottenbakkerssingel.