Nieuwsberichten

De actuele nieuwsberichten van gemeente Middelburg.

 • 180 Ringrijders op tweede Folkloristische Dag

  16 augustus 2018

  Op donderdag 16 augustus wordt op het Molenwater de tweede Folkloristische Dag gehouden. Op deze dag strijden 180 ringrijders, vanaf 08.00 uur, op vijf banen om het Zeeuws kampioenschap en de Koninklijke bekers.

 • Extreme droogte nog niet voorbij

  13 augustus 2018

  Er lijkt nu toch écht een einde te komen aan deze tropische tijd. Het kwik daalt en het regent af en toe. Maakt de regen dan ook een eind aan de droogte, en dus de kans op natuurbranden? Nee. Het brandgevaar is nog niet geweken. Nog lang niet. Er moet nog zeker zo’n 150-200 millimeter vallen om de droogte een beetje te kunnen verzachten.

 • Asfaltonderhoud Walensingel en Looierssingel

  Van september tot en met oktober 2018 wordt er gewerkt op de Walensingel en Looierssingel.

 • Kunstgrasveld korfbalvereniging Swift

  Op maandag 13 augustus wordt gestart met de vernieuwing van het kunstgrasveld bij korfbalvereniging Swift op sportcomplex De Sprong.

 • Werkzaamheden Arnestein

  Gasunie en DNWG (voorheen Delta) voeren de komende periode op Arnestein diverse werkzaamheden uit. Vanwege de bereikbaarheid van Arnestein worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd.

 • Langdurige droogte

  Door de langdurige droogte zijn de natuur- en duingebieden kurkdroog. Zeeland Veilig geeft advies om brand te voorkomen.

 • Netwerkbijeenkomst project SIREE

  Op 4 oktober is er een netwerkbijeenkomst voor het Europese project SIREE in het stadhuis in Middelburg (Lange Noordstraat 1).

 • Werkzaamheden Mortiere

  Er worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd in de buurt van de Duke Ellingtonstraat en de Count Basiestraat.

 • Werkprogramma voor laaggeletterden

  Op initiatief van raadslid Carla Doorn van de LPM is het werkprogramma van de coalitiepartijen LPM, CDA, VVD en SGP herschreven voor laaggeletterden.

 • Samenwerkingsovereenkomst Porthos

  De gemeenten Middelburg en Vlissingen zeggen de samenwerkingsovereenkomst Porthos pro forma op. Hiertoe voelen de twee gemeenten zich genoodzaakt, omdat anders per 1 augustus 2018 de overeenkomst automatisch wordt verlengd met vijf jaar.

 • Extra ophaaldag restafval in Arnemuiden Noord

  Via verschillende kanalen hebben wij klachten ontvangen over de inzameling van restafval in Arnemuiden Noord. De klachten betreffen stank en maden in het afval.

 • Mogelijke oplossing voor Waterpark Veerse Meer / Camping de Witte Raaf in zicht

  Op 6 juli is een voorlopig koopcontract getekend waarmee Driestar eigenaar kan worden van Waterpark Veerse Meer / Camping de Witte Raaf. Driestar, een familiebedrijf dat ook eigenaar is van het vakantieresort “Hof van Saksen” in Drenthe (gemeente Aa en Hunze) ziet mogelijkheden voor een hoogwaardig park als Hof van Saksen in Zeeland. Er zijn verschillende onderzoeken gaande om duidelijkheid te krijgen of dat ook gaat lukken op deze locatie.

 • Dit jaar geen inzameling taxus snoeisel op de Zeeuwse milieustraten

  Voor het eerst sinds jaren wordt op de Zeeuwse milieustraten geen taxus snoeisel apart ingezameld. Het snoeisel, dat de basisgrondstof voor chemotherapie bevat, wordt dit jaar niet meer opgehaald door de gespecialiseerde bedrijven in opdracht van de farmaceutische industrie. Er is dus geen afzet mogelijk, waardoor gescheiden inzameling is gestaakt.

 • Gemeenteraad Middelburg akkoord met 2 miljoen euro voor onderwijs en onderzoek

  De Middelburgse gemeenteraad heeft op 2 juli besloten 2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van University College Roosevelt (UCR) met een department Engineering and Innovation.

 • Gemeentegids 2018/2019

  De voorbereidingen voor de nieuwe Gemeentegids 2018/2019 zijn gestart. Wij hebben besloten de publicatie van de gemeentegids weer te gunnen aan FMR Producties uit Breezand.

 • Vereniging gezocht

  Gemeente Middelburg is op zoek naar een vereniging, stichting of club die per 1 januari 2019 eens per maand huis aan huis het oud papier inzamelt in de Stromenwijk.

 • Rioolreiniging en -inspectie

  Tot en met december wordt het Middelburgse hoofdriool gereinigd en geïnspecteerd.