Nieuwsberichten

De actuele nieuwsberichten van gemeente Middelburg.

 • Kick-off Dauwendaele in beweging

  Maandag 26 februari vindt de kick-off plaats van Dauwendaele in beweging. Dauwendaele in beweging is onderdeel van de Vitale Revolutie-Dauwendaele, een project waarmee de gemeente Middelburg een vitale omgeving wil realiseren voor de inwoners van Dauwendaele. Eén van de deelprojecten is Dauwendaele in beweging. Middelburg Beweegt gaat wekelijks, gratis, wandelgroepen begeleiden in de wijk op verschillende niveaus. Ook kunnen mensen laten testen hoe fit ze zijn met de gratis FitCheck van Fit4Free en fysiotherapie.

 • Vuilniszak met ongesorteerd afval niet meer welkom op de Zeeuwse milieustraten

  De vuilniszak met ongesorteerd afval mag niet meer worden afgeleverd op de milieustraat. Dat geldt voor alle 13 milieustraten in Zeeland. De grijze vuilniszak hoort in de grijze afvalcontainer of in de verzamelcontainer in de wijk. Hiermee ondersteunt de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) het gemeentelijk beleid voor afvalscheiding.

 • Speeddaten over toegang WMO en jeugdhulp

  Op dinsdag 27 maart kunnen inwoners van de gemeente Middelburg hun ervaringen over zorg en ondersteuning 1-op-1 delen met wethouder Saskia Szarafinski en diverse medewerkers van de gemeente. De gemeente organiseert dan speeddates in wijkcentrum Getij en in Hof Mondriaan.

 • Samenwerking belastingen behaalt positief resultaat

  De Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland behaalde in 2017 naast alle financiële afspraken ook de belangrijkste kwaliteitsafspraken uit de dienstverleningsovereenkomst. Dit blijkt uit het jaarverslag van 2017 dat vandaag aan alle vier de colleges is aangeboden.

 • IkPas: Zet je alcoholgebruik eens op pauze!

  Een maandje detoxen, een gewoonte doorbreken, beter slapen, je fitter voelen, geld uitsparen en… het goede voorbeeld geven. Dat is IkPas! Iedereen kan vanaf 14 februari of 1 maart 2018 meedoen door 30 óf 40 dagen geen alcohol te drinken. Inschrijven kan via www.ikpas.nl.

 • Inspraakprocedure herinrichting Van Cittersstraat Sint Laurens

  Het Ingenieursbureau van de Gemeente Middelburg wil in het voorjaar van 2018 riolerings- en bestratingswerkzaamheden uitvoeren in het gedeelte van de Van Cittersstraat in Sint Laurens.

 • Maak het inbrekers niet te makkelijk

  Sinds eind 2017 neemt het aantal inbraken op Walcheren toe. Als bewoner kunt u veel zelf doen om de kans op diefstal uit uw woning zo klein mogelijk te maken.

 • Fietsenruiming voorzijde Station

  Op woensdag 31 januari heeft de gemeente fietsen verwijderd die rond het NS-station niet in de fietsenstalling stonden.

 • Snel ter zake? Afspraak maken!

  Vanaf 1 februari kunnen inwoners van de gemeente Middelburg naast de vrije inloop, ook een afspraak maken om hun gemeentezaken te regelen. Inwoners kunnen via de website zelf een afspraak inplannen of bellen om een afspraak te maken.

 • Stedelijke aantrekkelijkheid economische motor heel Zeeland

  De Staat van Zeeland is een uitgebreid en overzichtelijk rapport dat een goed beeld geeft over hoe Zeeuwen het leven in Zeeland waarderen. Gekoppeld aan de verschillende data levert dat interessante inzichten op. Een daarvan is de focus op stedelijkheid in Zeeland. De noodzaak daarvan is ons bekend, daar zijn we immers in Z4 verband ook al mee bezig. Wereldwijd onderzoek heeft laten zien dat stedelijke gebieden de economische motor zijn van hun omgeving.

 • Dag van de politiek voor jongeren in de Spot

  Waar moet de toekomstige Middelburgse gemeenteraad zich hard voor maken na de verkiezingen, als het aan de Middelburgse jongeren ligt? Woensdag 7 februari organiseert de gemeente Middelburg de Dag van de Politiek en kunnen jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar met raadsleden in gesprek gaan in de Spot. De middag wordt begeleid door Kevin van Gorkum van de Hobbyisten. Samen met zijn band en LYL CYCZ en DJ Robenti zorgt hij bovendien voor muzikale aankleding van het evenement.

 • Gemeenteraad beveelt burgemeester Bergmann aan voor herbenoeming

  De gemeenteraad van Middelburg heeft maandag 22 januari in een besloten raadsvergadering het besluit genomen om burgemeester Harald Bergmann voor te dragen voor herbenoeming. Dat is in de openbare raadsvergadering bekend gemaakt door de voorzitter van de vertrouwenscommissie Willemien Treurniet.

 • Leerlingen cbs Palmenhof bezoeken stadskantoor

  Woensdag 17 januari brachten groep 7 en 8 van basisschool Palmenhof uit Sint Laurens een bezoek aan het stadskantoor.

 • Spreekuur gemeente en politie voor Mortiere en Dauwendaele

  Onder de naam Wijktijd kunnen inwoners van de wijken Mortiere en Dauwendaele op een aantal avonden op het spreekuur terecht met vragen, klachten, suggesties of complimenten over hun wijk. Het spreekuur wordt gehouden in woonzorgcentrum Hof Mondriaan, Vrijlandstraat 28. Het eerste spreekuur wordt gehouden op dinsdag 30 januari van 19.00 uur tot 20.30 uur. De volgende spreekuren zijn op 8 maart, 12 april, 24 mei en 3 juli.

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester

  Het gemeentebestuur van Middelburg hield zaterdag zijn nieuwjaarsreceptie in het stadhuis. In een volle burgerzaal luisterden de aanwezigen naar de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester.

 • Baggeren in de stad

  Waterschap Scheldestromen en gemeente Middelburg voeren tussen 1 januari en 15 maart baggerwerkzaamheden uit in de wijken Erasmuswijk, Magistraatwijk, Reijershove, Dauwendaele en Arnestein.

 • Onderzoek Inspecties naar hulpverlening na overlijden baby

  In 2016 is een vier maanden oude baby overleden woonachtig in de gemeente Middelburg die de laatste maanden met het gezin in de gemeente Veere verbleef. Een verdrietige gebeurtenis. Naast het feit dat er nog steeds een strafrechtelijk onderzoek loopt, hebben ook de inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie een onderzoek verricht. Dit onderzoek is afgerond; wij delen met u de resultaten en onze reactie.

 • Wijziging ophaaldag oud papier

  In de oud papierkalender 2018, die is opgenomen in de afvalkalender 2018, staat bij Nieuw- en Sint Joosland een verkeerde ophaaldag vermeld. Dit moet zijn, “elke tweede maandag van de maand” en niet zoals er nu staat “de laatste zaterdag van de maand”.

 • Parkeerterrein Oude Veerseweg

  Het parkeerterrein aan de Oude Veerseweg is sinds 18 december uitsluitend bestemd voor personenauto’s. De bestaande vijf camperparkeerplaatsen op dit parkeerterrein komen te vervallen.

 • Proef bodycams

  Vanaf 27 december gaan de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente op pad met bodycams. Het gaat hier om een proef van een half jaar.

 • Anna de Bruyckere nieuwe stadsdichter Middelburg

  Anna de Bruyckere gaat per 1 januari aan de slag als stadsdichter van gemeente Middelburg. Zij maakt haar debuut op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op zaterdag 13 januari in het stadhuis.

 • Molenwater: update park en parkeren

  Tot 6 december 2017 konden mensen gebruik maken van de inspraak voor de herinrichtingen van het Molenwaterpark en parkeren. Vijf mensen hebben van dit recht gebruik gemaakt.