Overzicht oorlogsslachtoffers

Burgemeester Harald M. Bergmann heeft woensdag 24 april 2013 het boek “Oorlogsslachtoffers herdacht” uitgereikt aan mevrouw A.I. Beerens-Ludikhuize. De zus van mevrouw Beerens is één van de burgeroorlogsslachtoffers die in het overzicht staat van burgerslachtoffers, gesneuvelde en vermiste militairen van de Gemeente Middelburg in èn na de Tweede Wereldoorlog.

In februari 2009 ontving de gemeente Middelburg een brief van de Oorlogsgravenstichting (OGS) waarin werd verzocht een opgave te verstrekken van slachtoffers van beschietingen en bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Het is de bedoeling dat het begrip “oorlogsslachtoffer” wordt uitgebreid met een nieuwe categorie oorlogsslachtoffers. Het gaat om mensen die dodelijk zijn getroffen als gevolg van bombardementen en beschietingen. Tot op heden is het begrip “oorlogsslachtoffer” beperkt gehouden tot gesneuvelde Nederlandse militairen, omgekomen burgers in concentratiekampen, omgekomen dwangarbeiders en verzetsslachtoffers.

In de gemeente Middelburg zijn momenteel 22 erkende oorlogsslachtoffers. Nadat René Hoebeke per 1 januari 2012 tot consul (“vertegenwoordiger”) van de OGS in Middelburg werd benoemd was zijn eerste taak om de slachtoffers van beschietingen te inventariseren. Dit onderzoek werd uitgebreid om ook gegevens van alle andere oorlogsslachtoffers (bijvoorbeeld verzetsslachtoffers) in de gemeente te verzamelen, zodat een compleet overzicht beschikbaar zou komen. In het voorjaar van 2012 werd een oproep in de media geplaatst om informatie over slachtoffers te geven. Hierop zijn tientallen reacties gekomen. Aan de hand van aanwezig bronmateriaal zoals uit het archief van de Algemene Begraafplaats te Middelburg, documenten uit het Zeeuws Archief en de door burgers geleverde gegevens, is dit overzicht tot stand gekomen.