Samenwerking belastingen digitaliseert verder

De samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland behoort bij de eerste gemeenten die zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ.

Dat is nu al prettig werken voor notarissen, de Rijksbelastingdienst en waterschap Scheldestromen, die alle WOZ-gegevens daar kunnen uitlezen, maar het betekent ook dat alle inwoners vanaf 1 oktober 2016 de WOZ-waardes van alle woningen in het gebied kunnen inzien. Volledige transparantie zodat het voor eigenaren veel makkelijker wordt om te kunnen vergelijken met het pand van de buren of verderop in wijk.

Naast de aansluiting op de landelijke voorziening is het team van belastingen druk bezig om volledig digitaal te gaan werken. Alles wat bij de afdeling binnenkomt via e-mail, de website en ook via de post wordt opgenomen in een zaaksysteem en gedigitaliseerd.

Het is de bedoeling om daarnaast ook de uitgaande berichten te digitaliseren. De werkgroep die zich gaat bezighouden met de aansluiting op de berichtenbox van ‘mijnoverheid’ is al van start gegaan. Er is goede hoop dat de samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland eind dit jaar al via mijnoverheid belastingen kan heffen. Inwoners kunnen tegen die tijd zelf aangeven of ze de aanslag op papier willen ontvangen of, net zoals die van de Rijksbelastingdienst, via mijnoverheid.nl.