Workshop Nederlandse normen en waarden

Vrijdag 7 juli 2017 waren er ongeveer vijftien vergunninghouders aanwezig in de raadszaal in het stadskantoor. Daar kregen zij een verplichte workshop over de Nederlandse normen en waarden.

Ze hebben bijvoorbeeld geleerd hoe ze contact moeten maken met hun buren, maar ook waar ze terecht kunnen als er iets aan de hand is of als ze naar de dokter moeten. Na afloop van de workshop gaf wethouder Chris Simons nog een toespraak. Daarna deelde hij certificaten uit aan de vergunninghouders, omdat zij aan de workshop hebben deelgenomen.

Een vergunninghouder is een asielzoeker die een verblijfsvergunning heeft gekregen en dus voor bepaalde tijd in Nederland mag blijven. Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, gaan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Zij hebben recht op een woning. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wijst deze vergunninghouders toe aan gemeenten. Ook gemeente Middelburg gaat hen passende woonruimte aanbieden. Vervolgens wordt er voor gezorgd dat de vergunninghouders integreren in de Nederlandse maatschappij.