Subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen

De zesde subsidieronde van Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 19 juni 2017 open voor aanvragen.

Met een financiële bijdrage vanuit de PIW zijn de afgelopen jaren 107 slecht verkoopbare particuliere woningen gesloopt of samengevoegd. Ook zijn er honderden sociale huurwoningen gesloopt en minder teruggebouwd. Wie in aanmerking wil komen voor subsidie kan tot en met 3 september 2017 een aanvraag indienen.

Gedeputeerde Ruimtelijke ontwikkeling Carla Schönknecht: “De PIW subsidie helpt om een fijne woon- en leefomgeving te creëren door het slopen van vervallen leegstaande panden en krotten. Hierdoor neemt het aantal leegstaande woningen af. Een dubbele winst want niet alleen huizenbezitters profiteren hiervan, ook de bouwwereld krijgt hierdoor een stimulans. Samen maken we Zeeland nog mooier.”

Voorwaarden

Er is een voorwaarde veranderd ten opzichte van eerdere jaren. Zo moet de woning vóór 1975 gebouwd zijn, eerst was dit 1970. Voor duurzaamheid kunnen extra punten worden gescoord.

Inloopspreekuren

Het inloopspreekuur voor Walcheren is op donderdag 22 juni in de Couburg in Koudekerke van 18.30 tot 20.30 uur.

Geïnteresseerden kunnen dan bespreken of hun plannen en ideeën aansluiten bij onze doelstellingen en of subsidieverlening mogelijk is. Ook worden aanwezigen geholpen bij eventuele onduidelijkheden in het digitale aanvraagformulier. Er is ook een energieadviseur aanwezig, die allerlei tips kan geven over energiebesparende maatregelen en hoe je hiervoor subsidie of een lening kunt aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de subsidieregeling kijkt u op www.zeeland.nl/piw. Op deze website vindt u ook het digitale aanvraagformulier. Indien u een vraag hebt, kunt u contact opnemen via piw@zeeland.nl.