Presentatie resultaten pilot webarchivering

De gemeente Middelburg en het Zeeuws Archief hebben op 27 juni 2017 een eindrapport gepresenteerd over de pilot webarchivering die beide organisaties gezamenlijk uitgevoerd hebben om de website van de gemeente Middelburg in het e-Depot van het Zeeuws Archief op te nemen. Het rapport werd in digitale vorm overhandigd aan wethouder Arjan Beekman van de gemeente Middelburg en aan Hannie Kool, directeur van het Zeeuws Archief.

De website www.middelburg.nl speelt een belangrijke rol in het contact met burgers en bedrijven en fungeert in toenemende mate als digitaal stadskantoor. Het is dan van belang ook de gemeentelijke website te archiveren en in het e-Depot te bewaren en te beheren, net zoals we ook onze analoge en digitale archieven beheren, zei Arjan Beekman, wethouder van onder meer communicatie en dienstverlening, ICT en archief. Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, beaamde dat. Websites vallen onder de Archiefwet en dienen te worden bewaard. Deze pilot is belangrijk om ervaring op te doen met het archiveren van websites. De website van de gemeente Middelburg kan worden beheerd in het Zeeuws e-Depot.

De pilot

De gemeente Middelburg laat haar website sinds 2011 archiveren met het pakket Presurf van Capsis, een externe leverancier die gespecialiseerd is in webarchivering. Het Zeeuws Archief beschikt sinds eind 2015 over een e-Depot. Sindsdien worden verschillende pilots uitgevoerd met Zeeuwse overheden om allerlei digitale informatie op te laten nemen in het e-Depot.

Tijdens de pilot zijn reeds gearchiveerde bestanden van de website van Middelburg vanaf een externe locatie in het e-Depot opgenomen en daarnaast is met behulp van een specifieke tool vanuit het e-Depot de live website van Middelburg gearchiveerd.

Naast het binnenhalen van de website in het e-Depot is onderzoek gedaan naar de organisatie en het beheer rondom de website van de gemeente Middelburg en de wijze van webarchivering. Met deze pilot is voor het eerst ervaring opgedaan met het binnenhalen van gearchiveerde bestanden van een overheidswebsite in een e-Depot. De opgedane ervaringen, conclusies, aanbevelingen en vervolgstappen zijn in bijgaand rapport beschreven.

Op de website van het Zeeuws Archief staat een uitgebreid artikel over de presentatie die op 27 juni plaatsvond in de raadzaal van het Stadskantoor van de gemeente Middelburg.

Bekijk het rapport over de webarchivering (pdf, 352 kB)