Ondertekening overeenkomst vroegsignalering

Op 10 juli 2017 is in het Middelburgse stadskantoor een overeenkomst getekend voor het tijdig signaleren van huurschulden, ook wel ‘aanpak vroegsignalering’.

Deze overeenkomst werd getekend door gemeente Middelburg, Orionis Walcheren en Woongoed Middelburg. De samenwerking heeft een looptijd van één jaar met de intentie van een structurele aanpak.

In de periode 1 juni 2016 tot en met 31 december 2016 is er een pilot gedraaid tussen de partijen. Hierbij zijn de effecten onderzocht van het tijdig signaleren van huurschulden, waardoor er een integrale aanpak is ontwikkeld. De resultaten uit de pilot waren zeer positief, waardoor de samenwerking per direct van start kan gaan.

Het doel van de vroegsignalering is onder andere het aantal huisuitzettingen te beperken. De betrokken partijen hopen ook het aantal mensen met huurachterstanden te verkleinen en vroegtijdig mensen met financiële problemen in het vizier te krijgen. Op die manier kunnen zij op tijd geholpen worden en kunnen grote onoverkomelijke schulden voorkomen worden. De overeenkomst dient daarnaast als voorbeeldproject voor de andere gemeenten en corporaties op Walcheren.

De aanpak vroegsignalering is een vernieuwende aanpak. In Nederland is gemeente Middelburg één van de eerste gemeenten met een dergelijke aanpak. De partijen hebben er daarom voor gekozen om ieder kwartaal de bereikte resultaten, de aanpak en de personele inzet te evalueren en eventueel bij te sturen.