Japanse kruiskwallen niet meer aangetroffen in Veerse Meer

Metingen die zijn uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat wijzen uit dat de Japanse kruiskwal nagenoeg niet meer te vinden is in het Veerse Meer.

De draderige beplanting waarin de kruiskwallen zitten, is ook zo goed als weg. De borden met waarschuwingen worden daarom ook zo snel als mogelijk verwijderd.

Tijdens onderzoek van deze week op diverse locaties in en rond het Veerse Meer zijn geen Japanse Kruiskwallen meer aangetroffen. Dat is de reden dat de waarschuwing om niet te zwemmen in de kreek tussen Sluis de Piet en de brug aan de Muidenweg en in het water bij de woningen aan de
Oranjeplaat is ingetrokken.

De reden dat de kruiskwal en het wier waarin hij leeft er eerst in grote aantallen zat en nu niet meer, is nog niet duidelijk. Mogelijk heeft het iets te maken met de temperatuur of de samenstelling van het water.Rijkswaterstaat onderzoekt dat nog verder.

Aanraking Japanse kruiskwal kan zorgen voor jeuk, prikkeling en rode huid

In het Veerse Meer komen diverse kwallensoorten voor. De meeste kwallen zijn onschadelijk voor mens en dier. Bij aanraking met de Japanse Kruiskwal kunnen er wel klachten volgen zoals jeuk, prikkeling en een rode huid. Bij mensen die last hebben van overgevoeligheid kunnen de huidreacties wat heftiger zijn. Dat is ook de reden dat de gemeente Middelburg een waarschuwing heeft afgegeven toen bleek dat het diertje in zulke grote aantallen aanwezig was.