Nieuwsberichten juli, augustus, september 2017

 • Evaluatie en besluiten Middelburg Winterstad

  Afgelopen jaar heeft Middelburg een proef gehouden tijdens Middelburg Winterstad met het versoepelen van enkele regels. Begin dit jaar heeft de gemeente samen met inwoners, ondernemers en partners (brandweer/politie) Middelburg Winterstad geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie heeft het college van Middelburg een aantal besluiten genomen voor de komende Winterstadperiode.

 • Tiny Houses in Sint Laurens

  Een groep initiatiefnemers wil gaan wonen in zogenaamde Tiny Houses in Sint Laurens en heeft de gemeente Middelburg daarvoor benaderd om dit mogelijk te maken.

 • Vervanging gebouw Al Rahman

  Het verenigingsgebouw van de Stichting Al Rahman Moskee in Middelburg vertoont bouwkundige gebreken. De gemeente Middelburg wil het pand afbreken. Als gevolg hiervan heeft de Marokkaanse vereniging het plan om op hetzelfde terrein in 2018 een nieuw verenigingsgebouw te realiseren.

 • Middelburg op televisie

  Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 september ontvangt onze stad Omroep MAX voor het maken van twee dagelijkse live TV-uitzendingen.

 • Japanse kruiskwallen niet meer aangetroffen in Veerse Meer

  Metingen die zijn uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat wijzen uit dat de Japanse kruiskwal nagenoeg niet meer te vinden is in het Veerse Meer.

 • Voorlopig ontwerp Molenwaterpark

  Donderdagavond 21 september presenteerde Jan van Minnebruggen van Bosch Slabbers landschapsarchitecten namens de bewonerswerkgroep en de gemeente het voorlopig ontwerp voor het Molenwaterpark. De enige grote groene ruimte in de binnenstad van Middelburg zoals hij dat benoemde. Graag tonen we ook aan jullie hoe het ontwerp van het eigentijdse stadspark met het uitbreiden van parkeerplaatsen in de omgeving eruit kan komen te zien en geven we hierbij een toelichting.

 • Burgemeester Bergmann mag naar huis uit het ziekenhuis

  Wij zijn opgelucht u te kunnen melden dat burgemeester Bergmann het zaterdagmorgen 16 september goed genoeg maakte om naar huis te kunnen uit het ziekenhuis.

 • Rechten van de burger

  Elke gemeente in Nederland beheert voor de eigen inwoners de persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). In de Wet BRP zijn voor de burger een aantal rechten opgenomen.

 • Workshop Nederlandse normen en waarden

  Vrijdag 7 juli 2017 waren er ongeveer vijftien vergunninghouders aanwezig in de raadszaal in het stadskantoor. Daar kregen zij een verplichte workshop over de Nederlandse normen en waarden.

 • Vergunninghouders naar Buitenruststraat

  Vanaf 1 augustus 2017 nemen de eerste bewoners hun intrek in het voormalige pand van Woongoed aan de Buitenruststraat 235.

 • Ondertekening overeenkomst vroegsignalering

  Op 10 juli 2017 is in het Middelburgse stadskantoor een overeenkomst getekend voor het tijdig signaleren van huurschulden, ook wel ‘aanpak vroegsignalering’.

 • Schilderij ‘Gezicht op Antwerpen’ verhuisd naar Museum aan de Stroom

  Gemeente Middelburg had sinds 1951 van het Rijksmuseum Amsterdam in bruikleen het schilderij ‘Gezicht op Antwerpen’ uit 1636 (hoogte 197,5 cm, breedte 367 cm). Het hing in de voorhal van het stadhuis van Middelburg. In 2016 heeft het Museum aan de Stroom in Antwerpen dit schilderij in bruikleen gevraagd. Het Rijksmuseum heeft de bruikleen aan gemeente Middelburg opgezegd.

 • Zeventig mozaïektegels in Sint Laurens

  Wethouder Johan Aalberts heeft woensdagochtend 5 juli 2017 de eerste mozaïektegels gelegd in Sint Laurens. De tegels zijn door de kinderen van basisschool Palmenhof gemaakt en versierd.

 • E-dienst grofvuil beschikbaar

  Het is nu mogelijk om digitaal een afspraak te maken voor het ophalen van grofvuil.

 • Presentatie resultaten pilot webarchivering

  De gemeente Middelburg en het Zeeuws Archief hebben op 27 juni 2017 een eindrapport gepresenteerd over de pilot webarchivering die beide organisaties gezamenlijk uitgevoerd hebben om de website van de gemeente Middelburg in het e-Depot van het Zeeuws Archief op te nemen. Het rapport werd in digitale vorm overhandigd aan wethouder Arjan Beekman van de gemeente Middelburg en aan Hannie Kool, directeur van het Zeeuws Archief.

 • Kunstmanifestatie Facade 2017

  CBK Zeeland organiseert in opdracht van gemeente Middelburg de kunstmanifestatie Façade 2017. Vijftien internationaal werkende kunstenaars afkomstig uit Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk maken speciaal voor de manifestatie installaties langs een bijzondere wandelroute door de binnenstad van Middelburg. Daarnaast is er een uitgebreid randprogramma.

 • Burgemeester lanceert campagne 'Diversiteit loont!'

  De campagne 'Diversiteit loont!' is op 7 juli 2017 officieel gelanceerd in het stadhuis van Middelburg door burgemeester Harald Bergmann. Behalve dat een gemeente voor de lokale samenleving verantwoordelijk is voor het ‘meedoen’ van alle inwoners is zij als organisatie ook verantwoordelijk voor haar werknemers. Burgemeester Bergmann zal vertellen wat diversiteit voor hem betekent en in welke mate de gemeente Middelburg momenteel bezig is met diversiteit.

 • Subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen

  De zesde subsidieronde van Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 19 juni 2017 open voor aanvragen.

 • Middelburg veegt op zondag

  Sinds zondag 4 juni 2017 wordt in het kader ‘Mooi Middelburg Werkt’ 4 maanden, bij wijze van proef, op zondagmorgen rond de Markt geveegd.

 • Proef gratis fietsparkeren Zusterplein

  Om de overlast van geparkeerde fietsen op, onder andere, Plein 1940 tegen te gaan start de gemeente samen met Stichting Arduin per 1 juni 2017 een proef waarbij er gratis gebruik gemaakt kan worden van de fietsenstalling aan het Zusterplein.