Nieuwe bewoners kantoorpand Woongoed

Woongoed gaat verhuizen en dat betekent dat er een nieuwe bestemming is gezocht voor het kantoorpand aan de Buitenruststraat. Het pand wordt verbouwd en er worden kamers gemaakt die nog voor de zomer van 2017 verhuurd gaan worden aan twaalf woningzoekenden en maximaal dertig vergunninghouders. De gemeente informeert vandaag de buurtbewoners over de plannen.

Vluchtelingenwerk en medebewoners helpen vergunninghouders

Voor de zomer van 2017 komen in de vier vleugels van het gebouw zeven of acht alleenstaande vergunninghouders en drie woningzoekenden te wonen die gezamenlijk een gemeenschappelijke ruimte en sanitair delen. Wethouder Chris Dekker van de gemeente Middelburg licht toe: “De medebewoners kunnen de vergunninghouders helpen met praktische zaken, omdat zij de taal machtig zijn en weten hoe zaken werken in Nederland. Ze wonen samen wat de integratie bevordert.” Ook de stichting Vluchtelingenwerk Zeeland zal de vergunninghouders gaan begeleiden en helpen met het inburgeren. Vergunninghouders zijn vluchtelingen die de procedure hebben doorlopen en een vergunning hebben gekregen om tijdelijk in Nederland te blijven, omdat de situatie in hun eigen land voor hen geen veilige terugkeer mogelijk maakt. “Samen met het asielzoekerscentrum Swerf-Rust en het COA kijken we zorgvuldig welke vergunninghouders hier gaan wonen om een goede communicatie met de buurt mogelijk te maken. Want dat vinden we heel belangrijk,” aldus Dekker.

Goede ervaringen met groepsgewijze huisvesting

De gemeente is net zoals andere gemeenten in het land verplicht om vergunninghouders te huisvesten. De Rijksoverheid bepaalt het aantal vergunninghouders voor Middelburg. Dekker vertelt dat de gemeente inmiddels goede ervaringen heeft opgedaan met het groepsgewijs huisvesten van vergunninghouders in de Zacharias Jansenstraat en in de Koepoortstraat. “Dit is dan ook een reden om hier weer voor te kiezen. We hebben er nu voor gekozen om in het pand niet alleen alleenstaande vergunninghouders te huisvesten, maar ook woningzoekenden zodat de integratie wordt bevorderd.” In december vond er een evaluatie plaats met de bewoners en omwonenden van deze twee panden. “We hebben goed geluisterd en willen leren van de tips die we meekregen. We kiezen nu bijvoorbeeld nadrukkelijk voor een mengvorm van Nederlanders en vergunninghouders om zo het spreken van de Nederlandse taal en het contact met de buren te bevorderen.” Villex zal het beheer van de bewoning op zich nemen voor de komende vijf jaar; daarna volgt een evaluatie.

Communicatie met de buurt

De gemeente heeft goede communicatie met de omwonenden hoog in het vaandel staan. Zij hebben een brief ontvangen en zijn uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst. Daar kunnen alle vragen over hun nieuwe buren gesteld worden.