Aanslag gemeentelijke belastingen via MijnOverheid

Vanaf deze week ontvangen veel inwoners van Walcheren en Schouwen-Duiveland voor het eerst de aanslag gemeentelijke belastingen digitaal. Inwoners ontvangen de aanslag in de berichtenbox van Mijn Overheid.

De samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland attendeerde enkele maanden geleden de inwoners er al op dat zij zich konden aanmelden voor de berichtenbox. Dit heeft ertoe geleid dat er de komende weken bijna 13.000 belastingaanslagen worden verstuurd via MijnOverheid en niet meer via de post. “In Middelburg gaat het om zo’n 3.400 aanslagen,” licht wethouder Johan Aalberts toe. “De gemeentelijke belastingen is het eerste product van de gemeente Middelburg dat via deze weg wordt aangeboden.” Wethouder Arjan Beekman vertelt dat het hier niet bij blijft:“We willen de digitale dienstverlening naar onze inwoners vergroten. Dit gebeurt landelijk, maar ook lokaal. Binnenkort wordt bijvoorbeeld in Middelburg ook de correspondentie over de verlopen reisdocumenten online aangeboden. MijnOverheid sluit aan bij de wensen van veel van onze inwoners om hun post steeds meer digitaal te ontvangen.”

Aanmelden bij MijnOverheid

MijnOverheid biedt inwoners toegang tot de digitale brievenbus van de overheid. Naast de gemeente Schouwen-Duiveland en de gemeenten op Walcheren zijn ook de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB en UWV hierop aangesloten. Alleen inwoners die zich hebben aangemeld bij Mijn Overheid krijgen nu de aanslag digitaal; inwoners die dit niet gedaan hebben ontvangen de aanslag per post. Aanmelden voor de berichtenbox kan door registratie met DigiD op https://mijnoverheid.nl. Hier dient dan de gemeente aangevinkt te worden. Inwoners die zich al hebben geregistreerd bij de berichtenbox kunnen checken of de gemeente Middelburg al is aangevinkt. Het aanmelden voor de berichtenbox biedt voordelen. Zo is het overzichtelijk en veilig, papierbesparend en dus goed voor het milieu.