Nieuwsberichten januari, februari, maart 2017

De nieuwsberichten uit januari, februari en maart 2017.

 • Middelburg viert feest in 2017

  Dit jaar viert Middelburg dat zij 800 jaar stadsrechten heeft. Dit jubileum wordt kracht bijgezet met allerlei festiviteiten.

 • Komst groot zonnepark in Middelburg definitief

  GroenLeven uit Heerenveen gaat aan de Torenweg, naast Woonboulevard de Mortiere, een zonnepark bouwen. Het definitieve besluit om het park te realiseren is het gevolg van het feit dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) eind december heeft besloten een subsidie SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) toe te kennen.

 • Meten van Zeeuws weer voor rekenmodel hitte

  Als de voorspellingen uitkomen dat Nederland door de klimaatverandering meer en langere periodes met tropische temperaturen zal kennen, krijgen bewoners van de grote steden in toenemende mate te maken met overmatige warmte.

 • E-mail van gemeente in uw spambox?

  Het is mogelijk dat door de gemeente Middelburg verzonden e-mail dit jaar terecht is gekomen in uw spambox. Uw mailserver herkent gemeente Middelburg dan niet als een betrouwbare afzender. Zover we nu weten, gaat het alleen om gmail en hotmail-servers.

 • Digitaal aangifte doen van vermissing Nederlands reisdocument

  Sinds deze week kunt u via onze website digitaal aangifte doen van de vermissing van een Nederlands reisdocument.

 • Nieuwe bewoners kantoorpand Woongoed

  Woongoed gaat verhuizen en dat betekent dat er een nieuwe bestemming is gezocht voor het kantoorpand aan de Buitenruststraat. Het pand wordt verbouwd en er worden kamers gemaakt die nog voor de zomer van 2017 verhuurd gaan worden aan twaalf woningzoekenden en maximaal dertig vergunninghouders. De gemeente informeert vandaag de buurtbewoners over de plannen.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen via MijnOverheid

  Vanaf deze week ontvangen veel inwoners van Walcheren en Schouwen-Duiveland voor het eerst de aanslag gemeentelijke belastingen digitaal. Inwoners ontvangen de aanslag in de berichtenbox van Mijn Overheid.

 • Middelburg blijft inwoners met laag inkomen tegemoet komen

  Gemeente Middelburg heeft een nieuwe verordening Wmo & Jeugdhulp vastgesteld. Hierin staan de regels, die van toepassing zijn als u zorg of ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdwet nodig heeft.