Nieuwsberichten januari, februari, maart 2016

De nieuwsberichten uit januari, februari en maart 2016.

 • Eerste herdenkingsstenen Middelburg

  Op zondag 21 februari 2016 zijn de eerste herdenkingsstenen onder de naam ‘struikelstenen’ gelegd ter herinnering aan de in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde en omgebrachte Joden.

 • Resultaten inwonerpanel over dienstverlening

  In januari 2016 stond bij het inwonerpanel het onderwerp dienstverlening centraal. Hoe denkt u over de aanvraag van rijbewijzen en bouwvergunningen, het doen van meldingen en de manier van informatievoorziening?

 • Anita de Ridder nieuwe sportambassadeur

  De gemeente Middelburg heeft Anita de Ridder uit Arnemuiden aangesteld als ambassadeur van de sport voor 2016. Hiermee wil de gemeente het Middelburgse sportbeleid en vooral de jonge Middelburgse talenten een extra stimulans geven.

 • Groenbeheer singels met schaapskudde

  Vanaf 2016 zal de grasbegroeiing van de singels door middel van begrazing met een schaapskudde worden beheerd.

 • BuurtWhatsApp borden in Zuid en Klarenbeek

  Op woensdag 16 maart 2016 onthulde wethouder Arjan Beekman in Middelburg-Zuid een bord waarop aangegeven staat dat in die buurt een WhatsApp-groep actief is. De bordjes staan sinds 17 maart ook in de Klarenbeek.

 • Rotondes vanaf 1 april 2016 te adopteren

  De gemeente Middelburg biedt in samenwerking met het bedrijf De Rotondespecialist elf rotondes ter adoptie aan. De Rotondespecialist draagt zorg voor het onderhoud en richt indien nodig de rotondes opnieuw in. Dit levert in Middelburg een mooie openbare ruimte op en lokale bedrijven kunnen hun naamsbekendheid vergroten.

 • Contracten begeleiding en dagbesteding

  Met ingang van 28 maart 2016 sluiten de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen gezamenlijk nieuwe contracten af met zorgaanbieders voor begeleiding en dagbesteding.