Nieuwsberichten januari, februari, maart 2015

De nieuwsberichten uit januari, februari en maart 2015.

 • Campus Zeeland!

  Donderdag 26 februari 2015 heeft de stuurgroep Hoger Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek (HWOO), onder voorzitterschap van de Provincie, het rapport ‘Campus Zeeland!’ in ontvangst genomen. In dit rapport geeft Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ) adviezen voor de versterking van het hoger en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Zeeland.

 • Middelburg zet in op betaalbare woningen

  Dinsdag 17 februari 2015 ondertekenden Woongoed Middelburg, de Huurdersvereniging Middelburg (HVM) en de gemeente Middelburg in Porthos de prestatieafspraken voor de komende jaren. Dat zijn afspraken over onder andere de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, over duurzaamheid, kwaliteit, sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg.

 • Nieuwe inzamelwijze oude geneesmiddelen en naalden

  Sinds 1 januari 2015 kunnen inwoners van Middelburg hun oude geneesmiddelen en naalden inleveren bij apotheek Hummelen (Binnenstad), Stromenwijk, Mediq Apotheek (Dauwendaele), Medsen apotheek (Veersche Poort), Mediq Apotheek Welsinge (Magistraatwijk) en Servicepunt Arnemuiden. Deze apotheken zamelen de naalden en geneesmiddelen in en leveren deze aan bij de gemeente via de milieustraat. De gemeente draagt zorg voor de verdere afvoer en neemt ook de kosten hiervan voor haar rekening. Op vrijdag 30 januari gaven Mevrouw Kruidhof en Wethouder Arjan Beekman het officiële startsein voor de nieuwe manier van inzamelen.

 • Vijfjarenplan voor Middelburgs viswater

  Een aantal jaren geleden heeft de Hengelsportvereniging (HSV) Middelburg in samenwerking met gemeente Middelburg, Waterschap Scheldestromen en Sportvisserij Nederland een uitgebreid onderzoek verricht naar de Middelburgse viswateren. Het daaruit voortgekomen vijfjarenplan is opnieuw geactualiseerd. Dit Visstandbeheerplan werd vrijdag 13 maart 2015 door Hendrik Slieker van de hengelsportvereniging aangeboden aan wethouder Chris Dekker.