Nieuwsberichten april, mei, juni 2016

De nieuwsberichten uit april, mei en juni 2016.

 • Hulp aan Middelburgse ondernemers via ‘155-red-een-bedrijf’

  Gemeente Middelburg en het IMK gaan samenwerken om het plaatselijke midden‐ en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen. Doel van dit initiatief is om tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar (financieel) weer verkeren, of daarin terecht dreigen te komen. Met het initiatief ‘155‐red‐een‐bedrijf’ kunnen ondernemers uit Middelburg kosteloos terecht bij het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning.

 • Milieubarometer voor ondernemers

  In één oogopslag duidelijk overzicht van uw energiekosten. Direct inzicht in de resultaten van uw energiebesparingen. De Milieubarometer maakt de milieukosten en milieuprestaties van uw bedrijf of instelling eenvoudig zichtbaar.

 • Unieke Zeeuwse samenwerking tussen infra-sector en overheid

  Op donderdagmiddag 12 mei 2016 ondertekenden de dertien gemeenten, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen én Bouwend Zeeland (als vertegenwoordiger van de infra-sector) het convenant Arbeidspool Zeeland. Met deze ondertekening is de stichting Arbeidspool Zeeland Werkt-Infra een feit.

 • Persoonsgegevens veilig bij Porthos

  Hoe gaat Porthos om met persoonsgegevens van inwoners van Walcheren die zorg en ondersteuning nodig hebben? Zijn de medewerkers van Porthos die hierover gaan deskundig? Dit zijn vragen van de gemeenteraad van Middelburg aan het college van burgemeester en wethouders. Ook in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld die te maken hebben met privacy nu de gemeenten in Nederland sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • Storingen verkeerslichten Het Groene Woud-Blauwedijk

  De gemeente Middelburg kampt met een vervelende storing in de verkeersregelinstallatie op de kruising van Het Groene Woud met de Blauwedijk. De installatie is al meerdere keren uitgevallen.

 • Vergaderingen live te volgen

  Wilt u de vergaderingen van de Middelburgse gemeenteraad en commissies live volgen of later naluisteren? Vanaf nu kan dat!

 • Vragen over de berenklauw

  De gemeente krijgt de laatste tijd veel vragen over de gevaren van de plant berenklauw. Dit komt voort uit verontrustende berichten die de laatste tijd op social media worden gedeeld. Alhoewel aanraken van de minder voorkomende grote variant van de plant tot klachten kunnen leiden, vraagt het gevaar van de plant wel enige nuancering.