Nieuwsberichten 2013 en 2014

De nieuwsberichten uit 2013 en 2014.

 • Bestrijding Ambrosiaplant

  Ambrosia is wereldwijd één van de belangrijkste veroorzakers van hooikoorts. Als we niets doen, verspreidt Ambrosia zich verder over ons land. Omdat Ambrosia pas laat bloeit (vanaf eind augustus tot en met oktober) kan het hooikoortsseizoen hierdoor een tot twee maanden langer gaan duren. Vestigt deze plant zich, dan leidt dit tot meer allergische aandoeningen, ook bij mensen die nu nog geen hooikoortspatiënt zijn. Dit willen we voorkomen.

 • Waarom de Lange Jan elke vrijdag om 12.50 luidt

  Waarom luidt iedere vrijdagmiddag de klok van de Lange Jan? Voor de uitleg gaan we terug naar een verschrikkelijke gebeurtenis die plaatsvond in november van 1940.

 • Overzicht oorlogsslachtoffers

  Burgemeester Harald M. Bergmann heeft woensdag 24 april 2013 het boek “Oorlogsslachtoffers herdacht” uitgereikt aan mevrouw A.I. Beerens-Ludikhuize. De zus van mevrouw Beerens is één van de burgeroorlogsslachtoffers die in het overzicht staat van burgerslachtoffers, gesneuvelde en vermiste militairen van de Gemeente Middelburg in èn na de Tweede Wereldoorlog.

 • Start heroriëntatie gemeentelijke taken

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de startnotitie goedgekeurd over de heroriëntatie op de gemeentelijke taken.

 • Nieuw telefoonnummer gemeente: 14 0118

  De gemeenten Middelburg en Vlissingen zijn bereikbaar via het gezamenlijke telefoonnummer: 14 0118.

 • Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland

  Met ingang van 1 januari 2015 werkt de gemeente Veere op het gebied van belastingen samen met de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland. De naamgeving van de samenwerking verandert daarmee in Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland. De gemeente Middelburg is gastgemeente voor deze samenwerking. Al in december worden de eerste brieven verzonden naar de inwoners van het hele gebied, dus ook in Veere, onder de nieuwe naam en ondersteund door de logo’s van de vier gemeenten.

 • Begeleiding Zeeuwse gezinnen

  Zeeland heeft als één van de eerste regio’s in Nederland een inkoopcontract voor gezinsgericht werken.

 • Benoeming stadsorganist

  Dinsdagavond is in de Nieuwe Kerk mevrouw Margreeth de Jong voor een periode van vijf jaar benoemd als stadsorganist van Middelburg.

 • Vlaginstructie

  De vlag is een nationaal symbool waarmee de eenheid van ons land wordt uitgedrukt en uiting wordt gegeven aan het collectieve gevoel bij feestelijke- en droevige gebeurtenissen. Er is een aantal vaste dagen in het jaar waarop de vlag vanaf overheidsgebouwen wordt uitgestoken. Op die dagen worden ook burgers uitgenodigd om te vlaggen.

 • Middelburg zoekt nieuwe monumenten

  Middelburg is met ruim 1150 rijksmonumenten en 120 gemeentelijke monumenten een van de grootste monumentensteden van Nederland. De gemeente wil het aantal gemeentelijke monumenten in het monumentenbestand uitbreiden naar 200.

 • Denk mee over actieplan binnenstad

  Hoe kan de positie van de binnenstad worden verbeterd? Welke kwaliteitsslag moet de binnenstad maken? En hoe kunnen de gemeente Middelburg, ondernemers en andere belanghebbenden hier samen aan bijdragen? Deze vragen staan centraal bij het opstellen van een actieplan ter verbetering van de kwaliteit, en daarmee de concurrentiepositie, van de binnenstad van Middelburg.

 • Meting klanttevredenheid

  Wethouder Arjan Beekman heeft het startsein gegeven voor een klanttevredenheidsmeting onder de bezoekers van de publiekshal van het stadskantoor.