Faampagina's

Gemeente Middelburg publiceert wekelijks informatie en officiële publicaties in huis-aan-huisblad De Faam.

In huis-aan-huisblad De Faam heeft gemeente Middelburg wekelijks een eigen pagina. Op deze pagina's staan artikelen en wetenswaardigheden over de stad. Ook worden via deze pagina's werkzaamheden, informatieavonden en raadsvergaderingen aangekondigd.

Recente Faampagina's

Oude Faampagina's bekijken

De Faampagina's van 2019 leest u op de website van de Faam.

Oudere Faampagina's zijn beschikbaar via het webarchief. Mocht u problemen ervaren met het raadplegen van de Faampagina's via dit archief, of bent u op zoek naar oudere uitgaven, dan kunt u de pagina('s) opvragen via webredactie@middelburg.nl.

Bezorgklacht

Heeft de De Faam niet in de brievenbus ontvangen? Dan kunt u dit melden bij de weekkrant.