Blijf op de hoogte van besluiten in uw buurt

Via ‘Over uw buurt’ kunt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt. Deze service biedt de mogelijkheid om berichten bij u in de buurt of de hele gemeente digitaal te ontvangen.

Het gaat om berichten over vergunningen, plannen en voorschriften van overheidsinstanties zoals gemeenten, provincies en waterschappen.

Aanmelden

Inschrijven voor de service kan via www.overuwbuurt.overheid.nl. Vervolgens maakt u op basis van uw postcode een profiel aan. U kunt instellen van welke overheidsinstantie u de bekendmakingen wilt ontvangen en ook geeft u hier het soort bekendmakingen (bijvoorbeeld bestemmingsplan of vergunningaanvragen) dat u wilt ontvangen aan.

Deze service vervangt de publicatie van de volledige teksten in gemeentelijke Faampagina's van de informatie van de overheid.