Veelgestelde vragen verkiezingen Europees Parlement

Hieronder kunt u de meest gestelde vragen en antwoorden lezen over de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019.

Wanneer is de verkiezing?

De verkiezing is op donderdag 23 mei 2019. De stembureaus zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Waarover gaat deze verkiezing?

Op 23 mei kiest u, samen met alle andere kiezers in Nederland,  de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Op wie kunt u stemmen bij de verkiezing op 23 mei 2019?

Op dinsdag 9 april 2019 leveren de deelnemende partijen hun kandidatenlijsten in bij de Kiesraad in Den Haag. Deze kandidatenlijsten worden 15 april officieel vastgesteld. Op donderdag 9 mei ontvangt u de kandidatenlijsten in uw brievenbus.

Wie mogen er stemmen bij deze verkiezingen?

De voorwaarden voor het actief kiesrecht voor de verkiezing van het Europees Parlement zijn:
de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, is 18 jaar of ouder en is niet uitgesloten van het kiesrecht.

Waar kan ik stemmen?

Met uw stempas kunt u in de gemeente Middelburg stemmen waar u maar wilt. Op uw stempas staat een stemlokaal vermeld dat in de buurt van uw adres is. Maar u kunt dus bij elk stembureau in de gemeente Middelburg stemmen, zonder dat u daarvoor iets hoeft te regelen.

Wat moet ik doen om te kunnen stemmen?

Om te kunnen stemmen moet u uw stempas laten zien aan de stembureauleden. Ook moet u een identiteitsbewijs laten zien. Dat kan een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Bij deze verkiezing mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 23 mei 2019  (de dag van de stemming) maximaal vijf jaar is verlopen. U laat dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zien waarop staat “geldig tot 24 mei 2014 ” of elke latere datum.

Wanneer worden de stempassen in Middelburg bezorgd?

De stempas wordt in week 18 (29 april – 3 mei) bezorgd op uw huisadres.

En wanneer de kandidatenlijsten?

De kandidatenlijst krijgt u donderdag 9 mei thuisbezorgd.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Omdat het de verkiezing voor leden van het Europees Parlement betreft kunt in elke willekeurige gemeente in Nederland uw stem uitbrengen door uw stempas om te zetten in een kiezerspas.
U kunt dit schriftelijk of persoonlijk aan de balie van de afdeling Publiekszaken aanvragen.

Schriftelijke aanvraag

U kunt het aanvraagformulier downloaden, uitprinten en opsturen.
Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Het formulier moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen.

Persoonlijke aanvraag

Tot en met woensdag 22 mei 12.00 uur kunt u in persoon een kiezerspas aanvragen aan de balie bij de afdeling Publiekszaken. Neem uw stempas én een identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Kunt u zelf niet stemmen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen.
U kunt op twee manieren een andere kiezer uit de gemeente Middelburg machtigen om voor u te stemmen:

Machtigen van een andere kiezer uit de gemeente Middelburg

  1. Door invulling en ondertekening van het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas. Degene die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen en op het stembureau laten zien. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.
  2.  Door het indienen van een schriftelijk verzoek.

Machtigen van een kiezer uit een andere gemeente

Een kiezer uit een andere gemeente kunt u alleen machtigen door het indienen van een schriftelijk verzoek. U kunt het aanvraagformulier downloaden, uitprinten en opsturen. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de balie van de afdeling Publiekszaken. Het formulier moet uiterlijk maandag 20 mei door de gemeente zijn ontvangen.

Ik ben mijn stempas kwijt. Kan ik nu wel stemmen?

In week 18  (29 april – 3 mei)  krijgt u uw stempas in de brievenbus.  Raakt u de stempas daarna kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit is mogelijk tot en met woensdag 22 mei 2019 12.00 uur aan de balie van de afdeling Publiekszaken.  Bent u daarna uw stempas kwijt? Dan kunt u niet stemmen.
Heeft u een kiezerspas gekregen of is het u toegestaan om na uw schriftelijke verzoek bij volmacht of per brief te stemmen? Dan kunt u geen vervangende stempas aanvragen.

Ik heb nog steeds geen stempas ontvangen. Wat moet/kan ik doen?

Als u kiesgerechtigd bent, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot en met woensdag 22 mei 2019 12.00 uur aan de balie van de afdeling Publiekszaken. Bent u daarna uw stempas kwijt, dan kunt u niet stemmen bij de verkiezing.

Tot hoe laat zijn de stemlokalen op 23 mei 2019  geopend?

De stemlokalen zijn op 23 mei van half 8 ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds open.

Toegankelijkheid van de stembureaus

De gemeente zorgt ervoor dat ieder stembureau toegankelijk is. Daarom zijn er bij sommige locaties tijdelijk extra gehandicaptenparkeerplaatsen aangelegd. Bij de stembureaus die lastig te betreden zijn door deuren is persoonlijke assistentie aanwezig.
Overzicht van de aangepaste stembureaus:

  • Verpleeghuis Willibrord, Bachtensteene 14. Tijdelijke gehandicaptenparkeerplaats aanwezig.
  • Acaciahof, Zuidsingel 128. Tijdelijke gehandicaptenparkeerplaats aanwezig. Assistentie voor het openen van de deuren aanwezig.
  • Praktijkschool Het Bolwerk, Teresastraat 2A. Tijdelijke gehandicaptenparkeerplaats aanwezig.
  • Verenigingsgebouw Gasthuiskerk, Sint Barbaragang. In de directe nabijheid is er geen gehandicaptenparkeerplaats beschikbaar.
  • R.K. Franciscusschool, Westmede 71. Tijdelijke gehandicaptenparkeerplaats aanwezig. Assistentie voor het openen van de deuren aanwezig.
  • Kindcentrum De Aventurijn, Henry Dunantlaan 4-6. Tijdelijke gehandicaptenparkeerplaats aanwezig. Assistentie voor het openen van de deuren aanwezig.
  • Het Talent, Generaal Hakewill Smithlaan 15. Assistentie voor het openen van de deuren aanwezig.
  • Sporthal De Blikken, Pereboomweie 2. Assistentie voor het openen van de deuren aanwezig.