Veelgestelde vragen referendum

Hier kunt u de meest gestelde vragen en antwoorden lezen over het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Wanneer is het referendum?

Het referendum wordt gehouden op woensdag 21 maart 2018.

Waarover stem ik op 21 maart 2018?

Op 21 maart wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

 • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
 • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
 • hoe het toezicht is geregeld.

U kunt alleen ‘voor’ of ‘tegen’ stemmen, u stemt blanco als u geen vakje van het stembiljet inkleurt. Kijk voor meer informatie hierover op: www.referendumwiv2017.nl.

Wie mogen er stemmen bij dit referendum?

Iedereen die:

 • Op 5 februari 2018 ingeschreven staat in de basisregistratie personen;
 • de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • 18 jaar of ouder is op de verkiezingsdag;
 • niet is uitgesloten van het kiesrecht.

Waar kan ik stemmen?

Met uw stempas kunt u in de gemeente Middelburg stemmen waar u maar wilt. Op uw stempas staat een stemlokaal vermeld dat in de buurt van uw adres is. Maar u kunt dus bij elk stembureau in de gemeente Middelburg stemmen, zonder dat u daarvoor iets hoeft te regelen.

Tot hoe laat zijn de stemlokalen op woensdag 21 maart geopend?

De stemlokalen zijn op 21 maart 2018 van half 8 ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds open.

Welke documenten heb ik nodig om te kunnen stemmen?

 • Uw stempas;
 • Uw identiteitsbewijs: Nederlands of EU rijbewijs, paspoort, Nederlandse ID kaart geldig tot 22 maart 2013 of later; voor deelname aan de verkiezing mag het identiteitsbewijs op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Wanneer worden de stempassen in Middelburg bezorgd?

De stempas wordt in de week van 26 februari tot en met 3 maart bezorgd op uw huisadres.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

U kunt in elke gemeente in Nederland uw stem uitbrengen door uw stempas om te zetten in een kiezerspas. U kunt dit schriftelijk of persoonlijk aan de balie van de afdeling Publiekszaken aanvragen.

Hoe doe ik een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas?

U kunt het aanvraagformulier hiervoor downloaden (pdf, 33 kB), uitprinten en opsturen.  Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 16 maart door de gemeente zijn ontvangen.

Hoe doe ik een persoonlijke aanvraag voor een kiezerspas?

Tot dinsdag 20 maart 12.00 uur kunt u in persoon een kiezerspas aanvragen aan de balie bij de afdeling Publiekszaken. Neem uw stempas én een identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Kunt u zelf niet stemmen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. U kunt op twee manieren een andere kiezer uit de gemeente Middelburg machtigen om voor u te stemmen:

Kan ik iemand machtigen uit de gemeente Middelburg?

 1. Dit kan door invulling en ondertekening van het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas. Degene die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen en op het stembureau laten zien. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.
 2. Door het indienen van een schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen, u kunt het aanvraagformulier hiervoor downloaden (pdf, 60 kB).

Kan ik iemand machtigen uit een andere gemeente?

Een kiezer uit een andere gemeente kunt u alleen machtigen door het indienen van een schriftelijk verzoek.

Schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen. U kunt het aanvraagformulier hiervoor downloaden (pdf, 60 kB), uitprinten en opsturen. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de balie van de afdeling Publiekszaken. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen.

Ik ben mijn stempas kwijt. Kan ik nu wel stemmen?

In de week van 26 februari tot en met 3 maart krijgt u uw stempas in de brievenbus. Raakt u de stempas daarna kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit is mogelijk tot en met dinsdag 20 maart 12:00 uur aan de balie van de afdeling Publiekszaken.  Bent u daarna uw stempas kwijt? Dan kunt u niet stemmen. Heeft u een kiezerspas gekregen of is het u toegestaan om na uw schriftelijke verzoek bij volmacht te stemmen? Dan kunt u geen vervangende stempas aanvragen.

Ik heb nog steeds geen stempas ontvangen. Wat moet/kan ik doen?

Als u kiesgerechtigd bent, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot en met dinsdag 20 maart tot 12.00 uur aan de balie van de afdeling Publiekszaken. Bent u daarna uw stempas kwijt, dan kunt u niet stemmen.

Wat gebeurt er met een blanco stem?

Een blanco stem heeft geen invloed op de uitslag.