Veelgestelde vragen gemeenteraadsverkiezingen

Op welke partijen kan ik stemmen? Waar kan ik stemmen? Wanneer ontvang ik mijn stempas? Hoe machtig ik iemand? Is er een StemWijzer?

Wanneer is de verkiezing?

De verkiezing is op woensdag 21 maart 2018. De stemlokalen zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Waarover gaat deze verkiezing?

Op 21 maart 2018 kiest u, samen met alle andere kiezers uit Middelburg, de 29 raadsleden van de gemeente Middelburg. Na de verkiezing onderhandelen de partijen om een college te vormen.

Op wie kunt u stemmen bij de verkiezing op 21 maart 2018?

Op 5 februari 2018 hebben de deelnemende partijen hun kandidatenlijsten ingeleverd. Deze kandidatenlijsten zijn op 9 februari 2018 officieel vastgesteld. Op dinsdag 8 maart ontvangt u de kandidatenlijsten in uw brievenbus.

Is er een StemWijzer?

De StemWijzer van de gemeente Middelburg staat vanaf woensdagavond 14 februari online op https://middelburg.stemwijzer.nl
StemWijzer. Naast de StemWijzer van ProDemos kunnen inwoners van de gemeente Middelburg vanaf 24 februari ook een stemadvies laten uitbrengen door de KiesWijzer van de PZC.

Wie mogen er stemmen bij deze verkiezingen?

Om een stem uit te kunnen brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen gelden dezelfde eisen voor Nederlandse kiezers en EU-burgers. Zij moeten:

  • 18 jaar of ouder zijn
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
  • volgens de basisregistratie personen op de dag van kandidaatstelling (5 februari 2018)  in een Nederlandse gemeente wonen.

Deze voorwaarden gelden ook voor niet-EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven; het hebben van de Nederlandse nationaliteit is dus geen voorwaarde voor het mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Waar kan ik stemmen?

Met uw stempas kunt u in de gemeente Middelburg stemmen waar u wilt. Op uw stempas staat een stemlokaal vermeld dat in de buurt van uw adres is. Maar u kunt dus bij elk stembureau in de gemeente Middelburg stemmen, zonder dat u daarvoor iets hoeft te regelen.

Wat moet ik doen om te kunnen stemmen?

Om te kunnen stemmen moet u uw stempas laten zien aan de stembureauleden. Ook moet u een identiteitsbewijs laten zien. Dat kan een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Bij deze verkiezing mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 21 maart 2018 (de dag van de stemming) maximaal vijf jaar is verlopen. U laat dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zien waarop staat “geldig tot 22 maart 2013” of elke latere datum.

Wanneer worden de stempassen in Middelburg bezorgd? En wanneer de kandidatenlijsten?

  • De stempas wordt in de week van 26 februari bezorgd op uw huisadres.
  • De kandidatenlijst  krijgt u donderdag 8 maart thuisbezorgd.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Nee, u kunt bij deze verkiezing alleen in de gemeente stemmen waar u op 5 februari 2018 bent ingeschreven.

Machtigen van een kiezer uit een andere gemeente?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kunt u niet iemand machtigen uit een andere gemeente.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Kunt u zelf niet stemmen? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen.

Machtigen van een andere kiezer uit de gemeente Middelburg

U kunt op twee manieren een andere kiezer uit de gemeente Middelburg machtigen om voor u te stemmen:

  • Door invulling en ondertekening van het volmachtsbewijs op de achterzijde van uw stempas. Degene die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen en op het stembureau laten zien. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.
  • Door het indienen van een schriftelijk verzoek.

Schriftelijkverzoek om bij volmacht te stemmen

U kunt het aanvraagformulier hiervoor (pdf, 66 kB) downloaden, uitprinten en opsturen. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de balie van de afdeling Publiekszaken. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen.

Ik ben mijn stempas kwijt. Kan ik nu wel stemmen?

In de week van 26 februari tot en met 3 maart krijgt u uw stempas in de brievenbus. Raakt u de stempas daarna kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit is mogelijk tot en met dinsdag 20 maart 2018 12.00 uur aan de balie van de afdeling Publiekszaken. Bent u daarna uw stempas kwijt?  Dan kunt u niet stemmen.

Ik heb in de week van 26 februari tot en met 3 maart geen stempas ontvangen. Wat moet/kan ik doen?

Als u kiesgerechtigd bent, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot en met dinsdag 20 maart 2018 12.00 uur  aan de balie van de afdeling Publiekszaken.  Bent u daarna uw stempas kwijt, dan kunt u niet stemmen bij de verkiezing.

Tot hoe laat zijn de stemlokalen op 21 maart 2018 geopend?

De stemlokalen zijn op 21 maart 2018 van 07.30 tot 21.00 uur open.

Het stemlokaal dat dicht bij mij in de buurt is, is voor mij slecht toegankelijk. Wat kan ik doen?

U kunt in elk stemlokaal in de gemeente Middelburg gaan stemmen. U kunt dus een stemlokaal uitzoeken dat voor u goed toegankelijk is. U kunt op de kandidatenlijst, die huis-aan-huis wordt bezorgd, kijken welke stembureaus er zijn in Middelburg.