Partijregistratie gemeenteraadsverkiezingen

Een nieuwe politieke partij (een vereniging) die wil deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018 kan voor die partij een aanduiding laten registreren bij het centraal stembureau.

Het verzoek voor registratie moet uiterlijk 27 december 2017 worden ingediend.

Voor meer informatie over de voorwaarden waaraan de te registreren aanduiding moet voldoen, de over te leggen stukken of over deelname aan de verkiezingen, kunt u contact opnemen met gemeente Middelburg, afdeling Publiekszaken (tel. 14 0118)  of mailen naar publiekszaken@middelburg.nl.