Organisatie Rekenkamer

De Rekenkamer in Middelburg is een samenwerkingsverband met Vlissingen en Kapelle.

De (voormalige) Rekenkamer Middelburg (RKM) en de Rekenkamercommissie Vlissingen (RKCV) hebben in 2013 de mogelijkheden tot onderlinge samenwerking onderzocht. Met ingang van 1 januari 2014 zijn de Rekenkamer Middelburg en de Rekenkamer Vlissingen verbonden via een personele unie. Dat wil zeggen dat beide gemeenten dezelfde Rekenkamer hebben ingesteld, met dezelfde (externe) leden. Elke gemeente heeft nog steeds een eigen Rekenkamer, maar met dezelfde (externe) leden en dezelfde werkwijze. Per 1 februari 2017 is aan deze constructie de Rekenkamer van de gemeente Kapelle toegevoegd.
 
Beoogde voordelen personele unie zijn:

  • Bundeling van onderzoekskennis en –expertise;
  • Benchmarking eenvoudiger tussen beide gemeenten;
  • Leren van elkaars 'best practices' als gemeente;
  • Efficiëntere inzet van eigen en/of in te huren onderzoekscapaciteit.

Samenstelling

De Rekenkamer Middelburg bestaat net als die in Vlissingen en Kapelle, uit:

  • Walter van Wijngaarden, voorzitter;
  • Anne Mast, lid;
  • Danielle Laurijssens, lid;
  • Ilona Pattenier, lid;
  • Steven Hoven, lid;
  • Robert Trouwborst, lid.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Rekenkamer Middelburg.