Ruimte

Uitleg over en contactgegevens van de commissie ruimte.

De commissie Ruimte adviseert de gemeenteraad over:

  • economische zaken
  • groenbeheer
  • infrastructuur
  • milieu
  • recreatie en toerisme
  • reiniging
  • ruimtelijke ordening
  • verkeer
  • wonen en volkshuisvesting
  • projecten

De commissie is ingesteld door de gemeenteraad. Raadsleden zijn zelf voorzitter van een commissie. Burgemeester en wethouders worden zo nodig door de voorzitter van de commissie uitgenodigd de vergadering bij te wonen. De samenstelling van de leden van de commissie is een evenwichtige vertegenwoordiging van de partijen in de raad. De commissie kent een wisselende samenstelling. Per fractie mogen maximaal drie raadsleden en fractieassistenten deelnemen aan een vergadering.

Voorzitter van de commissie Ruimte: de heer P.C. (Piet) Kraan (LPM)

Griffiemedewerkers Kate Schaap, tel. (0118) 67 57 81 en Karin de Reuver, tel. (0118) 67 57 88. Per e-mail bereikbaar via griffie@middelburg.nl.