Maatschappelijke Zaken

Uitleg over en contactgegevens van de commissie maatschappelijke zaken.

De commissie Maatschappelijke Zaken adviseert de raad over:

  • sociale zaken
  • onderwijs
  • welzijn
  • volksgezondheid
  • cultuur
  • wijkbeheer
  • sport
  • communicatie
  • projecten: theater, sportboulevard, onderwijshuisvesting, culturele infrastructuur en evenementenbeleid

De commissie is ingesteld door de gemeenteraad. Raadsleden zijn zelf voorzitter van een commissie. Burgemeester en wethouders worden zo nodig door de voorzitter van de commissie uitgenodigd de vergadering bij te wonen. De samenstelling van de leden van de commissie is een evenwichtige vertegenwoordiging van de partijen in de raad.

Voorzitter van de commissie Maatschappelijke Zaken: de heer drs. W. A. (Wim) Kant (CDA)

Commissiegriffier: Mevr. J.P. de Nooijer - van Dalen, telefoon 67 54 81