Raadscommissie

Voordat het college van burgemeester en wethouders plannen en voorstellen voorlegt aan de raad, worden deze besproken in een raadscommissie.

 • Vergaderingen raadscommissies

  Een raadscommissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten. De commissiestukken liggen vijf dagen voor de vergadering gedurende de openingstijden in het stadskantoor ter inzage.

 • Algemeen Bestuur

  Uitleg over en contactgegevens van de commissie algemeen bestuur.

 • Maatschappelijke Zaken

  Uitleg over en contactgegevens van de commissie maatschappelijke zaken.

 • Ruimte

  Uitleg over en contactgegevens van de commissie ruimte.