Onze organisatie

Bekijk het organogram van de gemeente, en lees meer over de missie en samenwerkingsverbanden.

Middelburg is de hoofdstad van Zeeland en telt ruim 47.000 inwoners. Samen met de gemeenten Vlissingen en Veere vormt Middelburg het gebied Walcheren.

Missie

Middelburg moet een aansprekende stad zijn voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers. Die ruimte schept voor leven, werken en leren in een sfeer die past bij haar historie met de dynamiek die gericht is op de toekomst. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 9 afdelingen waarvan er 8 op ons stadskantoor gehuisvest zijn en 1 op onze buitenlocatie aan de Waldammeweg. Ongeveer 400 ambtenaren zijn dagelijks bezig om de missie uit te voeren.

Voor informatie over onze (digitale) dienstverlening raadpleeg Middelburg digitaal.

Samenwerking

Er is een aantal redenen waarom Middelburg steeds vaker de samenwerking zoekt met andere gemeenten. Zo zijn er de economische crisis en de daaruit voortvloeiende ombuigingsoperatie, de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeente, verbetering van de dienstverlening door onder andere digitalisering van diensten en producten, burgerparticipatie en verbetering van de communicatie. Vanuit ons stadskantoor worden de belastingtaken voor zowel Vlissingen, Schouwen-Duiveland, Veere en Middelburg gedaan. Ook op het gebied van ICT werkt Middelburg samen met Vlissingen. Andere voorbeelden van intergemeentelijke samenwerking zijn de Walcherse leerplichtambtenaren, de Walcherse Archeologische dienst en de Walcherse Landmeetkundige dienst.