Onze (digitale) dienstverlening

Middelburg wil haar dienstverlening aan haar inwoners, ondernemers en toeristen verbeteren. Niet alleen de digitale dienstverlening, maar ook de dienstverlening via telefoon en balie. Middelburg vindt dat de klant zelf een keuze moet kunnen maken op welke manier zij contact wenst met de gemeente.

Dit is ook een van de servicenormen uit de BurgerServiceCode (pdf, 47 kB). De BurgerServiceCode telt 10 kwaliteitsnormen voor de digitale relatie tussen burger en overheid. Zo weet u wat u mag verwachten, en de overheid wat haar te doen staat. Ook streeft Middelburg ernaar om de website drempelsvrij te maken zodat deze voor iedere bezoeker te raadplegen is. Middelburg ontwikkelt de digitale dienstverlening onder andere door online formulieren aan te bieden en online accommodaties reserveren mogelijk te maken. Ook monitoren wij continue de kwaliteit van informatievoorziening op de website.

Mijn gemeente

Mensen die bij ons een melding hebben gedaan of een aanvraag hebben ingediend, kunnen de afhandeling daarvan volgen via Mijn gemeente. In de ontvangstbevestiging die u van ons ontvangen heeft, vindt u een “zaaknummer” met dat nummer en uw DigiD-code kunt u inloggen op Mijn gemeente en zien wat er met uw vraag of melding gebeurt. Ook kunt u de documenten inzien die bij uw zaak horen en documenten die u nog na wilt zenden uploaden. Het inloggen lukt alleen als uw volledige naam en adresgegevens bij ons bekend zijn. Als wij uw volledige naam en adresgegevens missen of u heeft geen zaaknummer van ons ontvangen, dan kunt u navraag doen per e-mail (info@middelburg.nl) of bellen via het telefoonnummer 14 0118.

Afhandeling e-mail

U kunt de gemeente Middelburg persoonlijk, schriftelijk, telefonisch en via e-mail benaderen. Om uw e-mail goed af te handelen hanteert de gemeente Middelburg een gedragslijn hoe te handelen bij ontvangst, beantwoording en archivering van e-mail. Deze gedragslijn is afgeleid van de gedragslijn zoals die is opgesteld door burger@overheid. Daarbij is rekening gehouden met de richtlijnen zoals die bij de Rijksoverheid bestaan. Iedereen die een e-mail verstuurt naar info@middelburg.nl ontvangt automatisch een e-mailbericht met de volgende mededeling:

De gemeente Middelburg heeft uw e-mail op [datum en tijd] ontvangen. Wij streven ernaar hierop zo spoedig mogelijk te reageren. Afhankelijk van de inhoud ontvangt u binnen 3 werkdagen een antwoord of wordt u geïnformeerd over de verwachte afhandelingstermijn.

Al de gestelde vragen via de e-mail worden geregistreerd en binnen 3 werkdagen krijgt u antwoord. Dit kan een inhoudelijk antwoord zijn, maar ook informatie over de afhandelingstermijn. Als wij voorzien dat de afhandelingstermijn niet kan worden nagekomen, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Daarbij wordt direct vermeld wie uw contactpersoon is. Er wordt geen papieren bericht van ontvangst verzonden.

Social media

Communicatie beheert de social mediakanalen en brengt het officiële geluid van de gemeente naar buiten. Wij zien social media als een aanvulling op de bestaande communicatiemiddelen en niet als vervanging van het persoonlijke contact met de burger. Lees verder.

Deze website gebruikt cookies

Gemeente Middelburg hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. Informatie over bezoeken aan middelburg.nl wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen.
Via onze website worden cookies geplaatst van Google voor het bijhouden van statistieken. Wij gebruiken de statistieken om te bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google op deze manier verzamelt, wordt zo veel mogelijk anoniem gehouden. Uw IP-adres wordt daarbij niet meegegeven.

Wat zijn cookies?

Op bijna alle websites krijgt u te maken met cookies. Cookies worden opgeslagen op uw computer. In de kleine bestandjes wordt informatie over uw surfgedrag bijgehouden. Websites plaatsen zelf cookies. Maar ook bijvoorbeeld adverteerders en sociale netwerken op websites maken er gebruik van. Met cookies kan de server de browser opnieuw herkennen. En bijhouden wat de gebruiker in het verleden deed.

De website middelburg.nl maakt gebruik van 'tracking cookies'. Deze Cookies zijn bestanden die door internetpagina’s worden achtergelaten. Ze worden gebruikt om informatie van de gebruiker te bewaren voor onze statistieken met Google Analytics. Met deze statistieken proberen wij onze website te verbeteren voor uw gebruik. Wanneer u er voor kiest om deze cookies uit te zetten dan worden uw instellingen niet meer onthouden voor deze statistieken.