Dienstverlening

Informatie over de klantbeloften, de klachtenregeling en het aansprakelijk stellen van de gemeente.

 • Klantbeloften

  Gemeente Middelburg gaat met u op zoek naar de 'ja'.

 • Onze (digitale) dienstverlening

  Middelburg wil haar dienstverlening aan haar inwoners, ondernemers en toeristen verbeteren. Niet alleen de digitale dienstverlening, maar ook de dienstverlening via telefoon en balie. Middelburg vindt dat de klant zelf een keuze moet kunnen maken op welke manier zij contact wenst met de gemeente.

 • Klachtenregeling

  De medewerkers en bestuurders van de gemeente Middelburg hebben dagelijks talloze contacten met inwoners, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets misgaan, het blijft tenslotte mensenwerk. Als u vindt dat u door de gemeente niet naar behoren bent behandeld, dan kunt u een klacht indienen.

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Als u door gemeentelijk toedoen of gemeentelijk nalaten schade heeft ondervonden kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen. U stelt de gemeente dan aansprakelijk voor de door u geleden schade. De gemeente beoordeelt de aansprakelijkstelling en stelt vast of een schadevergoeding is gerechtvaardigd.

 • Direct naar Mijn Gemeente

  Wanneer u inlogt met uw Digid en uw volledige naam en adresgegevens bij ons bekend zijn, kunt u uw aanvraag of melding volgen via "Mijn Gemeente".

 • Melding datalek

  De gemeente Middelburg verwerkt veel persoonsgegevens. Dat zijn gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN-nummer, et cetera. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en zorgen voor een goede technische beveiliging. We houden rekening met de stand van de techniek en passen onze beveiliging daar steeds op aan. Toch kan het voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.

 • Privacyverklaring Gemeente Middelburg

  Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens? Informatie over de bescherming van uw privacy en uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens.