Dienstverlening

Informatie over de klantbeloften, de klachtenregeling en het aansprakelijk stellen van de gemeente.

 • Klachtenregeling

  De medewerkers en bestuurders van de gemeente Middelburg hebben dagelijks talloze contacten met inwoners, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets misgaan, het blijft tenslotte mensenwerk. Als u vindt dat u door de gemeente niet naar behoren bent behandeld, dan kunt u een klacht indienen.

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Als u door gemeentelijk toedoen of gemeentelijk nalaten schade heeft ondervonden kunt u de gemeente om een schadevergoeding vragen. U stelt de gemeente dan aansprakelijk voor de door u geleden schade. De gemeente beoordeelt de aansprakelijkstelling en stelt vast of een schadevergoeding is gerechtvaardigd.

 • Melding datalek

  De gemeente Middelburg verwerkt veel persoonsgegevens. Dat zijn gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN-nummer, et cetera. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en zorgen voor een goede technische beveiliging. We houden rekening met de stand van de techniek en passen onze beveiliging daar steeds op aan. Toch kan het voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan.

 • Privacyverklaring Gemeente Middelburg

  Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens? Informatie over de bescherming van uw privacy en uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

 • Social media

  Communicatie beheert de social mediakanalen en brengt het officiële geluid van de gemeente naar buiten.

 • Afhandeling e-mail

  U kunt de gemeente Middelburg persoonlijk, schriftelijk, telefonisch en via e-mail benaderen.

 • Deze website gebruikt cookies

  Gemeente Middelburg hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. Informatie over bezoeken aan middelburg.nl wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen.

 • Klantbeloften

  Gemeente Middelburg gaat met u op zoek naar de 'ja'.

 • Visie op dienstverlening

  In 2017 heeft de raad de ambitie op het gebied van dienstverlening vastgesteld via de nieuwe Visie op Dienstverlening 2017 2020: Dienstverlening met aandacht.