Toekomst kunst en cultuur in Middelburg

De toekomst van kunst en cultuur in Middelburg. Dat was de afgelopen maanden een belangrijk onderwerp van gesprek tussen vertegenwoordigers van de kunst- en cultuursector én de gemeente.

Het gesprek werd opgestart in het kader van de heroriëntatie op de gemeentelijke taken (HGT) van de gemeente waarbij tientallen taken tegen het licht worden gehouden. Blijven ze op eenzelfde wijze uitgevoerd of kan het ook anders?

Wethouder Arjan Beekman van de gemeente, verantwoordelijk voor HGT, licht toe dat er twee interactieve bijeenkomsten zijn georganiseerd waarbij vele tientallen mensen uit het culturele veld van de gelegenheid gebruik maakten om mee te praten. “Centraal stond wat de toegevoegde waarde van hun instelling of activiteit is aan de visie ‘Middelburg over tien jaar”. En vervolgens ook hoe gemeente en de cultuursector elkaar op een andere manier kunnen vasthouden.” Beekman laat weten dat het college van B&W aan de raad voorstelt om de taak kunst en cultuur anders te organiseren zonder dat dit leidt tot hogere subsidie-uitgaven. “Ook voor ons is duidelijk dat Middelburg niet kan zonder kunst en cultuur. Middelburg is de culturele hoofdstad van Zeeland. Cultuur bepaalt voor een deel de dynamiek van de stad. En zo moeten we Middelburg ook profileren zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt.”

Op 20 maart 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over het collegevoorstel. Hierin staat het voorstel om een inspirerende visie voor kunst en cultuur te ontwikkelen, waarbij het uitdagen van de sector in het ontwikkelen van initiatieven en samenwerking centraal staat.