Raad besluit om met voorstel oprichten sportkoepel te komen

Woensdag 1 februari 2017 nam de gemeenteraad een besluit over twee voorstellen van het college over de heroriëntatie op de gemeentelijke taken (HGT).

Het voorstel om niets te wijzigen aan de taak ‘economische aangelegenheden’ en de daarbij horende rolverdeling werd aangenomen. Het voorstel om het huidige beleid ten aanzien van sport en sportvoorzieningen te continueren is aangepast.

De raad nam een amendement aan waarin het college wordt opgedragen om met een voorstel te komen over de vorming van een sportkoepel waarin de taken ondergebracht kunnen worden die nu nog tot het gemeentelijk takenpakket behoren.

De raad deed dit met de volgende argumentatie: “Het is belangrijk dat inwoners van Middelburg blijven bewegen en daar ook voldoende faciliteiten voor hebben. Het belang daarvan wordt door ons onderkend. Denk aan volksgezondheid, jeugdbeleid, ontmoetingsmogelijkheden voor inwoners en dergelijke. De vraag is: zijn dit taken die als vanzelfsprekend door de gemeente uitgevoerd moeten worden? Wij zijn daarvan niet overtuigd. Het zijn geen wettelijke taken. Wel belangrijk, maar dat is op zichzelf niet voldoende voor de keuze om het als gemeente zelf te blijven doen. Voorbeelden elders in het land laten zien dat zelforganisatie door sporters en sportverenigingen ook kan werken. Voor de gemeente leidt dat tot een kostenbesparing, de sportsector krijgt meer autonomie. Dat wordt soms zelfs een win-winsituatie genoemd. Het lijkt ons goed om het college opdracht te geven om deze variant uit te werken en de raad voorstellen te doen.”

Het college zal deze opdracht van de raad dan ook gaan uitwerken.