Raad besluit haalbaarheidsonderzoek te starten naar samenwerking ZRD

Maandag 30 januari 2017 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar de samenwerking met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD).

De ZRD is sinds 2016 in eigendom van de Zeeuwse gemeenten. Zij beheert voor alle Zeeuwse gemeenten de milieustraten en verzorgt voor zeven gemeenten de afvalinzameling. Een objectieve externe partij gaat het onderzoek uitvoeren. Het besluit van de gemeenteraad werd genomen in het licht van de heroriëntatie op de gemeentelijke taken (HGT).