Takendiscussie

De gemeenteraad heeft het startsein gegeven rondom de heroriëntatie op de gemeentelijke taken. De gemeente bezint zich op haar toekomstige rol in een veranderende samenleving. Een samenleving waar zelfredzaamheid en participatie een grotere rol innemen.

Alle taken worden tegen het licht gehouden. Wat moet de gemeente doen? Wat kan aan anderen overgelaten worden en hoe?

De gemeente Middelburg bezint zich op haar toekomstige rol in een veranderende samenleving. Een samenleving waar zelfredzaamheid en participatie een grotere rol innemen. Een visiedocument (pdf, 1,4 MB) is in samenspraak met raadsleden en inwoners opgesteld en voorbereidend werk is verricht. De eerste taken die de gemeente onder de loep gaat nemen zijn onder meer kunst en cultuur, sport, onderwijs, vastgoed en economische aangelegenheden.