Geregistreerde klachten 2019

Op grond van artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht worden de geregistreerde klachten jaarlijks gepubliceerd.

Overzicht van de geregistreerde klachten in 2019:

 1. Geen reactie op verzoek om toezenden belastingbrief
 2. Niet geïnformeerd over laten vervallen twee parkeerplaatsen
 3. Onplezierig telefoongesprek met belastingmedewerker
 4. Eigen inkleuring controlerapporten toezichthouder
 5. Ongenoegen gang van zaken parkeerbekeuring
 6. Handelen medewerker inzake nieuwbouw
 7. Telefoongesprek verbreken
 8. Niet tijdig ontvangen volmacht verkiezingen
 9. Wijze uitvoering geven aan handhavingsverzoek
 10. Niet handelen inzake overlast buren
 11. Handelen medewerkster centrale balie
 12. Opvragen gegevens belasting - privacy
 13. Onvriendelijk telefoongesprek met belastingmedewerker
 14. Vier boetes voor fout parkeren/wel parkeervergunning
 15. Twijfels integriteit en gevolgde aanbestedingsprocedure
 16. Asociaal optreden medewerker omwisselen container
 17. Gang van zaken geluidsoverlast bouwwerkzaamheden
 18. Geen reactie op brief en e-mail vragen toeristenbelasting
 19. Handelen havenmeester
 20. Blazen van afval in tuin en tegen voordeur
 21. Wijze uitvoering geven aan handhavingsverzoeken
 22. Het niet beantwoorden van vraag inzake groene kliko's
 23. Communicatie inzake vraag gft-container
 24. Ongenoegen gang van zaken kadastrale grens schutting
 25. Bejegening baliemedewerkster over grofvuil
 26. Houding van medewerkster belastingen
 27. Gedrag medewerker handhaving uitwerpselen hond
 28. Gedrag medewerker belastingen tijdens WOZ-hoorzitting 
 29. Klacht overlast cruiseschepen
 30. Diverse klachten over graf
 31. Klacht over afwezigheid bord bij tunnel
 32. Klachten over graven geul
 33. Bejegening medewerker handhaving