Geregistreerde klachten 2018

Op grond van artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht worden de geregistreerde klachten jaarlijks gepubliceerd.

Overzicht van de geregistreerde klachten in 2018:

 1. Uitblijven van een antwoord op gestelde vraag
 2. Geen schriftelijke ontvangstbevestiging gekregen
 3. Ondanks toezegging geen grafnummer geplaatst
 4. Te weinig onderzoek naar bromtoon
 5. Bejegening baliemedewerkster
 6. Niet geïnformeerd over herbegraving
 7. Niet gehoord in klacht overlast stookgedrag buurman
 8. Ten onrechte naam bedrijf genoemd in brief derden
 9. Geen antwoord op brieven en e-mails
 10. Niet legen grijze afvalbak
 11. Geen uitleg over niet mogen parkeren taxi
 12. Niet reageren op e-mails
 13. Schriftelijk verzoek om kwijtschelding is niet behandeld
 14. Lange wachttijd publieksbalie
 15. Handelen ambtenaar burgerlijke stand
 16. Gedrag chauffeur vuilniswagen
 17. Kapot rijden Meiveld
 18. Gang van zaken opgraving stoffelijke resten
 19. Onrechtmatig innen huur sporthal
 20. Handelen inzake forensenbelasting
 21. Bejegening en handelen baliemedewerker
 22. Heffen tol openbare weg en onheuse bejegening
 23. Beroep tegen afwijzing aanvraag kwijtschelding
 24. Onjuist en/of onvolledig beantwoorden vragen