Geregistreerde klachten 2017

Op grond van artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht worden de geregistreerde klachten jaarlijks gepubliceerd.

Overzicht van de geregistreerde klachten in 2017:

 1. Onjuiste gang van zaken inzake overzetten parkeervergunning
 2. Geen reactie op Melding openbare ruimte (Mor)
 3. Miscommunicatie inzake verzoek om uitstel betalingsregeling
 4. Geen reactie op brief over toegang tot de binnenstad
 5. Publicaties alleen digitaal publiceren
 6. Integriteit medewerkers afdeling RB en raadsleden over vaststellen bestemmingsplan
 7. Verkeerde info over kijkdag fietsen
 8. Onjuiste behandeling en foutieve informatie bij uitbrengen stem
 9. Onterechte factuur voor aanbieden grof vuil en onjuiste behandeling bezwaarschrift
 10. Optreden medewerkers bij overhandigen kaart om het afval beter te scheiden
 11. Uitblijven beslissing op bezwaar inzake parkeerboete
 12. Bejegening medewerker belastingen inzake dwangbevel
 13. Bejegening medewerker belastingen inzake WOZ
 14. Onterecht geen afvalpas en parkeervergunning verstrekken bij tweede woning
 15. Bomen belemmeren uitzicht en lichtinval
 16. Het door een medewerker in strijd met de regels raadplegen van persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen en de onvolledige verstrekking van gegevens 
 17. Overgaan tot afschaffen acceptgiro
 18. Handelen medewerkers tijdens trouwdag
 19. Onterecht dwangbevel via Mijn overheid verstuurd in plaats van verzending per post
 20. Bejegening medewerker belastingen inzake hoogte belastingvrije voet
 21. Het niet vergoeden van de reiskosten ondanks gedane toezegging
 22. Huisvuil is niet opgehaald, medewerker heeft niet teruggebeld, geen reactie op Mor 
 23. Geen reactie op e-mail over vraag inzake minimakorting
 24. Onjuiste behandeling door politiemedewerker en verkeersregelaar
 25. Bejegening opsporingsmedewerkers inzake snoeien heg 
 26. Bejegening baliemedewerker inzake afschaffen bezoekerspas
 27. Bewust blazen van natte bladeren door groenmedewerker richting fietser
 28. Geen reactie op Mor en ten onrechte naam vermeld
 29. Onjuist handelen door leerplichtmedewerker inzake uithuisplaatsing