Geregistreerde klachten 2016

Op grond van artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht worden de geregistreerde klachten jaarlijks gepubliceerd.

Overzicht van de geregistreerde klachten in 2016:

 1. Afzagen bosjes in tuin door medewerker gemeente
 2. Afwijzing kwijtschelding en beroep
 3. Naheffingsaanslag parkeren uitgeschreven om 19:59 uur
 4. Onjuiste verbruikcijfers aanslag rioolheffing
 5. Verdwijnen trottoir verlagingen
 6. Slechte telefonische bereikbaarheid  
 7. Vervelend telefoongesprek met medewerker gemeente
 8. Ontevredenheid over dienstverlening balie en de bezoekerspas parkeren
 9. Bejegening inzake kwijtschelding SaBeWa
 10. Bejegening medewerker gemeente inzake kwijtschelding
 11. Zoekraken verhuisaangifte
 12. Uitblijven antwoord op e-mail over verwijderen buizen skatepark
 13. Niet legen groene afvalcontainer
 14. Bejegening medewerker gemeente inzake loonbeslag
 15. Bejegening parkeercontroleur
 16. Uitblijven reactie op vraag plaatsen afvalbladerbak
 17. Uit blijven reactie op vraag opruimen sloot